Thông báo

Thông báo về việc hiêu sinh Lớp “Chế độ dinh dưỡng và kỹ thuật chế biến suất ăn bệnh lý” – khoá 1

Thông báo về việc hiêu sinh Lớp “Chế độ dinh dưỡng và kỹ thuật chế biến suất ăn bệnh lý” – khoá 1

Thời gian học: 6 tuần (học vào các buổi tối từ 17g30 – 21g15 hoặc ngày thứ 7, chủ nhật. Buổi sáng từ 7g00 – 10h45, buổi chiều từ 12h30 – 16h15)

Thông báo số 777/TB-DCT về việc thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới

Thông báo số 777/TB-DCT về việc thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới

Để đảm bảo các điều kiện an toàn cho việc học và làm việc bình thường của cán bộ, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và học viên, Nhà trường yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện nội dung thông báo này./.

Kế hoạch số 756/KH-DCT về việc tổ chức Tuần sinh hoạt công dân - HSSV giữa khóa và cuối khóa năm học 2020 - 2021

Kế hoạch số 756/KH-DCT về việc tổ chức Tuần sinh hoạt công dân - HSSV giữa khóa và cuối khóa năm học 2020 - 2021

Tuần sinh hoạt công dân - HSSV giữa khóa và cuối khóa được tổ chức hàng năm nhằm giúp HSSV hiểu rõ quyền lợi & nghĩa vụ, nâng cao ý thức trách nhiệm công dân của HSSV thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, các quy chế, quy...

Kế hoạch số 624/KH-DCT về việc tổ chức Tuần sinh hoạt công dân - HSSV đầu khóa năm học 2020 - 2021

Kế hoạch số 624/KH-DCT về việc tổ chức Tuần sinh hoạt công dân - HSSV đầu khóa năm học 2020 - 2021

Tuần sinh hoạt công dân - HSSV là một hoạt động giáo dục định hướng nhằm cung cấp và cập nhật thông tin đầy đủ, kịp thời đến HSSV tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và quốc tế; chủ trương, chính sách đổi mới giáo dục và đào tạo, tình...

Thông báo về kế hoạch tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp năm 2020

Thông báo về kế hoạch tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp năm 2020

Thông báo về kế hoạch tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp năm 2020

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký đề tài thuộc Chương trình tài trợ song phương NAFOSTED – SNSF (Thụy Sỹ)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký đề tài thuộc Chương trình tài trợ song phương NAFOSTED – SNSF (Thụy Sỹ)

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) và Quỹ Khoa học Quốc gia Thụy Sỹ (SNSF) thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký đề tài lần đầu tiên trong Chương trình hợp tác tài trợ giữa hai Quỹ. Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ ngày 01/10/2020 đến...

Thông báo về danh sách sinh viên được nhận hỗ trợ từ Quỹ Tâm Nguyện Việt

Thông báo về danh sách sinh viên được nhận hỗ trợ từ Quỹ Tâm Nguyện Việt

Từ ngày 08/10/2020 sinh viên có tên trong danh sách được nhận hỗ trợ từ Quỹ Tâm Nguyện Việt, vui lòng liên hệ phòng Kế hoạch tài chính để nhận tiền hỗ trợ.

Thông báo về việc sinh viên nhận lại tiền dư 1 tín chỉ môn GDQP-AN1

Thông báo về việc sinh viên nhận lại tiền dư 1 tín chỉ môn GDQP-AN1

Thông báo về việc sinh viên nhận lại tiền dư 1 tín chỉ môn GDQP-AN1

Thông báo thời gian chuyển tiền Học bổng khuyến khích học tập HK1 (19-20), Học bổng sinh viên vượt khó HK1 (19-20), MGHP cho anh (chị) em sinh đôi HK1 (19-20), MGHP và Hỗ trợ chi phí học tập HK2 (19-2

Thông báo thời gian chuyển tiền Học bổng khuyến khích học tập HK1 (19-20), Học bổng sinh viên vượt khó HK1 (19-20), MGHP cho anh (chị) em sinh đôi HK1 (19-20), MGHP và Hỗ trợ chi phí học tập HK2 (19-20)

Thông báo thời gian chuyển tiền Học bổng khuyến khích học tập HK1 (19-20), Học bổng sinh viên vượt khó HK1 (19-20), MGHP cho anh (chị) em sinh đôi HK1 (19-20), MGHP và Hỗ trợ chi phí học tập HK2 (19-20)

Thông báo thời gian sinh viên theo dõi tài khoản nhận tiền học bổng khuyến khích học tập hk1 (2019-2020)

Thông báo thời gian sinh viên theo dõi tài khoản nhận tiền học bổng khuyến khích học tập hk1 (2019-2020)

Thông báo thời gian sinh viên theo dõi tài khoản nhận tiền học bổng khuyến khích học tập hk1 (2019-2020)