Thông báo

Thông báo số 46/TB-CTSV&TTGD về việc đăng ký tham gia sinh hoạt & kiểm tra đánh giá lại đối với Tuần sinh hoạt công dân – HSSV, đợt ngày 23, 24, 25, 26/01/2020

Thông báo số 46/TB-CTSV&TTGD về việc đăng ký tham gia sinh hoạt & kiểm tra đánh giá lại đối với Tuần sinh hoạt công dân – HSSV, đợt ngày 23, 24, 25, 26/01/2020

Căn cứ vào kế hoạch triển khai Tuần sinh hoạt công dân - HSSV hàng năm, Nhà trường thông báo về việc triển khai đăng ký tham gia sinh hoạt và kiểm tra đánh giá lại đối với Tuần sinh hoạt công dân – HSSV, đợt ngày 23, 24, 25, 26/01/2020, cụ thể như...

Thông báo kết quả chấm phúc khảo kỳ thi thạc sĩ đợt 2 năm 2020

Thông báo kết quả chấm phúc khảo kỳ thi thạc sĩ đợt 2 năm 2020

Thông báo kết quả chấm phúc khảo kỳ thi thạc sĩ đợt 2 năm 2020

Tài liệu giới thiệu những điểm mới của Bộ luật Lao động năm 2019

Tài liệu giới thiệu những điểm mới của Bộ luật Lao động năm 2019

Vào ngày 20/11/2019, Quốc hội đã thông qua Bộ luật Lao động (BLLĐ) 2019. BLLĐ 2019 sẽ có hiệu lực vào ngày 01/01/2021 và thay thế BLLĐ 2012, trong đó có một số điểm mới đáng chú ý như sau:

Thông báo số 49/TB-CTSV&TTrGD về việc công bố kết quả học phần Giáo dục nghề nghiệp và Công tác xã hội, cập nhật đến tháng 12 năm 2020

Thông báo số 49/TB-CTSV&TTrGD về việc công bố kết quả học phần Giáo dục nghề nghiệp và Công tác xã hội, cập nhật đến tháng 12 năm 2020

Để kịp thời cập nhật điểm Giáo dục nghề nghiệp và Công tác xã hội đầy đủ và chính xác, nay Phòng Công tác sinh viên và Thanh tra Giáo dục thông báo kết quả học phần GDNN&CTXH, cập nhật đến tháng 12 năm 2020 để sinh viên theo dõi và phản hồi theo nội...

Thông báo 06/TB-DCT về việc tuyển sinh viên đi tư vấn tuyển sinh tại các Trường THPT

Thông báo 06/TB-DCT về việc tuyển sinh viên đi tư vấn tuyển sinh tại các Trường THPT

Căn cứ vào kế hoạch tuyển sinh năm 2021 của trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP, Hồ Chí Minh. Nay Nhà trường thông báo về việc tuyển sinh viên đi tư vấn tuyển sinh tại các Trường THPT.

Thông báo số 08/TB-DCT về thời gian hoàn thiện và đánh giá sơ bộ hệ thống Website trường, giai đoạn 1 năm học 2020 - 2021

Thông báo số 08/TB-DCT về thời gian hoàn thiện và đánh giá sơ bộ hệ thống Website trường, giai đoạn 1 năm học 2020 - 2021

Thực hiện Kế hoạch số 170/KH-DCT ngày 01/4/2010 của Hiệu trưởng Nhà trường về việc tham gia hệ thống xếp hạng Webometrics của Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh; Nay, Nhà trường thông báo về thời gian hoàn thiện và đánh giá sơ bộ hệ...

Thông báo về việc xét hỗ trợ cho công đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sử năm 2021

Thông báo về việc xét hỗ trợ cho công đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sử năm 2021

Thông báo về việc xét hỗ trợ cho công đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sử năm 2021

Thông báo số 48/TB-CTSV&TTGD về việc kích hoạt thẻ sinh viên khóa 11ĐH

Thông báo số 48/TB-CTSV&TTGD về việc kích hoạt thẻ sinh viên khóa 11ĐH

Nhằm đảm bảo công tác điểm danh lên lớp đối với sinh viên khóa 11ĐH, áp dụng cho học kỳ 2 năm học 2020 – 2021 và công tác quản lý viên. Nay Nhà trường thông báo đến Ban Cán sự các lớp và sinh viên về việc kích hoạt thẻ sinh viên khóa 11ĐH như sau:

Thông báo số 1088/TB-DCT về việc tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2021 (Đợt 2)

Thông báo số 1088/TB-DCT về việc tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2021 (Đợt 2)

Thực hiện Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT; Văn bản liên ngành số 2229/HDLS/BHXH-GDĐT ngày 07/9/2020 về việc hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y...