PHỤ LỤC:

1) Hướng dẫn việc kê khai thông tin mua BHYT năm 2022 (Đợt 1)

2) Thông báo về việc triển khai hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số đối với sinh viên – học sinh