Thông báo

Về việc giao dịch tài chính thời kỳ Covid-19

Về việc giao dịch tài chính thời kỳ Covid-19

Về việc giao dịch tài chính thời kỳ Covid-19

Thông báo về việc gia hạn thời gian học tập chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ đối với học viên khóa 2017

Thông báo về việc gia hạn thời gian học tập chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ đối với học viên khóa 2017

Về việc gia hạn thời gian học tập chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ đối với học viên khóa 2017

Thông báo về việc tiếp tục cho sinh viên, học viên nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 - Lần 4

Thông báo về việc tiếp tục cho sinh viên, học viên nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 - Lần 4

Về việc tiếp tục cho sinh viên, học viên nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Thông báo về việc cho sinh viên, học viên nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Thông báo về việc cho sinh viên, học viên nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Về việc cho sinh viên, học viên nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Thông báo về việc thay đổi hình thức học tập trong thời gian nghỉ do dịch nCOV

Thông báo về việc thay đổi hình thức học tập trong thời gian nghỉ do dịch nCOV

Về việc thay đổi hình thức học tập trong thời gian nghỉ do dịch nCOV

Kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2020

Kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2020

Kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2020

Kế hoạch thi tốt nghiệp đợt 2 năm 2019

Kế hoạch thi tốt nghiệp đợt 2 năm 2019

Kế hoạch thi tốt nghiệp đợt 2 năm 2019

Thông báo về việc cho sinh viên, học viên nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) - Lần 2

Thông báo về việc cho sinh viên, học viên nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) - Lần 2

Về việc cho sinh viên, học viên nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV)

Thông báo về việc phòng chống dịch bệnh đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV)

Thông báo về việc phòng chống dịch bệnh đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV)

Về việc phòng chống dịch bệnh đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV)

Thông báo V/v nghỉ Tết Dương lịch 2020 và Tết Nguyên đán Canh Tý

Thông báo V/v nghỉ Tết Dương lịch 2020 và Tết Nguyên đán Canh Tý

Thông báo V/v nghỉ Tết Dương lịch 2020 và Tết Nguyên đán Canh Tý

Thông tin tuyển sinh Đại học năm 2020

Thông tin tuyển sinh Đại học năm 2020

Dự kiến năm 2020, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM (HUFI) sẽ có 04 phương án tuyển sinh cho 28 ngành đại học.