Thông báo

Thông báo về việc nghỉ học, hoãn thi tập trung và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Thông báo về việc nghỉ học, hoãn thi tập trung và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Thông báo về việc nghỉ học, hoãn thi tập trung và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Thông báo số 200/TB-DCT về việc tổ chức chương trình tập huấn công tác đánh giá ngoài cho 03 chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ

Thông báo số 200/TB-DCT về việc tổ chức chương trình tập huấn công tác đánh giá ngoài cho 03 chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ

Để phục vụ đánh giá ngoài các chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ theo Bộ tiêu chuẩn của BGD&ĐT, Nhà trường tổ chức chương trình tập huấn công tác đánh giá ngoài tại Trung tâm Thông tin - Thư viện từ 14h ngày 15/04/2021 đến 16h ngày 17/04/2021.

Thông báo số 240/TB-DCT về việc thực hiện chế độ miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 2 năm học 2020-2021

Thông báo số 240/TB-DCT về việc thực hiện chế độ miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 2 năm học 2020-2021

Thực hiện kế hoạch năm học 2020-2021, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị xét miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập đối với những sinh viên nộp hồ sơ trong học kỳ 2 năm học 2020-2021 như...

Thông báo số 227/TB-DCT về lịch thi cuối học kỳ II (đợt 1) năm học 2020 - 2021

Thông báo số 227/TB-DCT về lịch thi cuối học kỳ II (đợt 1) năm học 2020 - 2021

Căn cứ tiến độ đào tạo năm học 2020 - 2021, nay Nhà trường thông báo về lịch thi cuối kỳ II (đợt 1) năm học 2020 - 2021 như sau:

Đăng ký đề tài Luận văn và Đề cương ThS Khóa 2019-2020

Đăng ký đề tài Luận văn và Đề cương ThS Khóa 2019-2020

Thông báo tổ chức đăng ký đề tài luận văn và thông qua đề cương luận văn Thạc sĩ Khóa 2019-2020

Thông báo về việc hướng dẫn đăng ký học phần Kỹ năng mềm ở học kỳ 2 năm học 2020-2021

Thông báo về việc hướng dẫn đăng ký học phần Kỹ năng mềm ở học kỳ 2 năm học 2020-2021

Trong học kỳ 2 năm học 2020 - 2021, Nhà trường có tổ chức giảng các môn học Kỹ năng mềm. Để hỗ trợ cho sinh viên đăng ký tham gia học phần, Nhà trường có đính kèm file hướng dẫn cách đăng ký theo đường link sau:...

Thông báo số 243/TB-DCT về việc nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và pháp luật ATGT trong dịp lễ 30/4 - 01/5 năm 2021

Thông báo số 243/TB-DCT về việc nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và pháp luật ATGT trong dịp lễ 30/4 - 01/5 năm 2021

Thực hiện Công văn số 1593/BGDĐT - GDCTHSSV ngày 22 tháng 4 năm 2021 của Bộ GDĐT về việc tăng cường tuyên truyền, giáo dục ATGT cho HSSV; phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong dịp nghỉ lễ 30/04 – 01/5 năm 2021; Công văn số 1290/UBND-VX ngày 26 tháng...

Quyết định số 905/QĐ-DCT về việc ban hành Quy định đánh giá, xếp loại thi đua hàng tháng đối với viên chức, người lao động thuộc Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh

Quyết định số 905/QĐ-DCT về việc ban hành Quy định đánh giá, xếp loại thi đua hàng tháng đối với viên chức, người lao động thuộc Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh

Quyết định số 905/QĐ-DCT về việc ban hành Quy định đánh giá, xếp loại thi đua hàng tháng đối với viên chức, người lao động thuộc Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh