Thông báo

Thông báo về việc tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng tốt nghiệp thạc sĩ, kỹ sư, cử nhân đợt 2 năm 2022

Thông báo về việc tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng tốt nghiệp thạc sĩ, kỹ sư, cử nhân đợt 2 năm 2022

Thông báo về việc tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng tốt nghiệp thạc sĩ, kỹ sư, cử nhân đợt 2 năm 2022

Thông báo về việc nhận hồ sơ xét trợ cấp cho sinh viên thuộc hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn năm học 2022-2023, miễn giảm cho anh (chị) em sinh đôi và anh (chị) em ruột học chung Trường học kỳ I năm học

Thông báo về việc nhận hồ sơ xét trợ cấp cho sinh viên thuộc hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn năm học 2022-2023, miễn giảm cho anh (chị) em sinh đôi và anh (chị) em ruột học chung Trường học kỳ I năm học 2022-2023, học bổng sinh viên vượt khó học kỳ II năm học 2021-2022

Nhằm động viên, khuyến khích sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng đã cố gắng vươn lên trong học tập và rèn luyện. Nay Nhà trường thông báo đến toàn thể sinh viên trong trường về việc tiếp nhận hồ sơ xét các loại học bổng, trợ cấp, miễn giảm...

Thông báo về việc cấp học bổng Khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2021 - 2022

Thông báo về việc cấp học bổng Khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2021 - 2022

Thông báo về việc cấp học bổng Khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2021 - 2022

Thông báo về việc thực hiện chế độ miễn, giảm học phí  cho sinh viên năm học 2022-2023

Thông báo về việc thực hiện chế độ miễn, giảm học phí cho sinh viên năm học 2022-2023

Căn cứ Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/08/2021 của Thủ tướng Chính phủ “Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong...

Đào tạo nhân lực thương mại kỹ thuật số Đài Loan - các nước hướng nam mới 2022

Đào tạo nhân lực thương mại kỹ thuật số Đài Loan - các nước hướng nam mới 2022

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh trân trọng thông báo đến các cán bộ, giảng viên về chương trình đào tạo trực tuyến "Đào tạo nhân lực thương mại kỹ thuật số Đài Loan - các nước hướng nam mới 2022"

Thông báo v/v đăng ký học phần cùng với khóa 13ĐH học kỳ 1 năm học 2022-2023

Thông báo v/v đăng ký học phần cùng với khóa 13ĐH học kỳ 1 năm học 2022-2023

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh thông báo v/v đăng ký học phần cùng với khóa 13ĐH học kỳ 1 năm học 2022-2023.

Quyết định về việc Chi tiền học bổng và các khoản hỗ trợ Sinh viên năm học 2022-2023

Quyết định về việc Chi tiền học bổng và các khoản hỗ trợ Sinh viên năm học 2022-2023

Quyết định về việc Chi tiền học bổng và các khoản hỗ trợ Sinh viên năm học 2022-2023

Thông báo về việc triển khai nhập học đối với Tân sinh viên (khóa 13ĐH)

Thông báo về việc triển khai nhập học đối với Tân sinh viên (khóa 13ĐH)

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc triển khai nhập học đối với Tân sinh viên (khóa 13ĐH) như sau:

<< < 1 2 3 4 5 > >>