Thông báo

Thông báo lịch nghỉ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024

Thông báo lịch nghỉ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024

Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc nghỉ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Kế hoạch Đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2023-2024

Kế hoạch Đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2023-2024

Kế hoạch số 1011/KH-DCT Đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2023-2024 của Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh ngày 30 tháng 10 năm 2023.

Thông báo về việc tổ chức thi cuối kỳ 1 năm học 2023 - 2024 (đợt 1)

Thông báo về việc tổ chức thi cuối kỳ 1 năm học 2023 - 2024 (đợt 1)

Thông báo về việc tổ chức thi cuối kỳ 1 năm học 2023 - 2024 (đợt 1)

Thông báo V/v tổ chức các lớp huấn luyện kỹ năng mềm trong học kỳ 1 và học kỳ 2 năm học 2023 - 2024

Thông báo V/v tổ chức các lớp huấn luyện kỹ năng mềm trong học kỳ 1 và học kỳ 2 năm học 2023 - 2024

Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh thông báo V/v tổ chức các lớp huấn luyện kỹ năng mềm trong học kỳ 1 và học kỳ 2 năm học 2023 - 2024.

Thông báo tổ chức lớp bồi dưỡng và luyện thi trình độ B2 bài thi Aptis ESOL - Năm 2023

Thông báo tổ chức lớp bồi dưỡng và luyện thi trình độ B2 bài thi Aptis ESOL - Năm 2023

Thông báo tổ chức lớp bồi dưỡng và luyện thi trình độ B2 bài thi Aptis ESOL - Năm 2023

Quyết định số 3020/QĐ-DCT về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ

Quyết định số 3020/QĐ-DCT về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ

Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh thông báo Quyết định số 3020/QĐ-DCT về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ.

Thông báo chiêu sinh các lớp ôn thi TRỰC TIẾP & TRỰC TUYẾN "Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin NÂNG CAO" khai giảng dự kiến 27/10/2023

Thông báo chiêu sinh các lớp ôn thi TRỰC TIẾP & TRỰC TUYẾN "Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin NÂNG CAO" khai giảng dự kiến 27/10/2023

Cập nhật kiến thức và các kỹ năng ứng dụng CNTT (Word – Excel – Powerpoint – Project nâng cao). Ôn tập kiến thức nhanh, đúng trọng tâm để tự tin hoàn thành tốt bài thi lấy chứng chỉ Ứng dụng CNTT nâng cao.

Thông báo chiêu sinh các lớp ôn thi TRỰC TIẾP & TRỰC TUYẾN "Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin CƠ BẢN " khai giảng dự kiến 27/10/2023

Thông báo chiêu sinh các lớp ôn thi TRỰC TIẾP & TRỰC TUYẾN "Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin CƠ BẢN " khai giảng dự kiến 27/10/2023

Cập nhật kiến thức và các kỹ năng ứng dụng CNTT (Word – Excel – Powerpoint – Internet Căn Bản). Ôn tập kiến thức nhanh, đúng trọng tâm để tự tin hoàn thành tốt bài thi lấy chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản.

Kế hoạch tổ chức chương trình tuyên truyền về kỹ năng chăm sóc sức khỏe sinh sản tiền hôn nhân vị thành niên năm học 2023-2024

Kế hoạch tổ chức chương trình tuyên truyền về kỹ năng chăm sóc sức khỏe sinh sản tiền hôn nhân vị thành niên năm học 2023-2024

Căn cứ Quyết định số 5914/QĐ-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y Tế về việc ban hành Đề án “Chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục vị thành niên giai đoạn 2021-2025”; Trường đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng...

Quy định quản lý, sử dụng các loại học bổng, khen thưởng và hoạt động hỗ trợ người học của Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh

Quy định quản lý, sử dụng các loại học bổng, khen thưởng và hoạt động hỗ trợ người học của Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh

Văn bản này quy định việc quản lý và sử dụng các loại học bổng, khen thưởng và các hoạt động hỗ trợ người học của trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Trường).

Kế hoạch tổ chức Hội thi ảnh “Tôi là tân sinh viên HUIT” lần thứ nhất, năm 2023

Kế hoạch tổ chức Hội thi ảnh “Tôi là tân sinh viên HUIT” lần thứ nhất, năm 2023

Nhằm tạo không khí thi đua lập thành tích chào mừng năm học mới 2023-2024 và hướng tới chào mừng kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt nam 20/11/1982 – 20/11/2023; Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh triển khai kế hoạch tổ chức Hội thi ảnh...

Thông báo về việc cấp tài khoản mail cho tân sinh viên khóa 14

Thông báo về việc cấp tài khoản mail cho tân sinh viên khóa 14

Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc cấp tài khoản mail cho tân sinh viên khóa 14 và hướng dẫn thiết lập, sử dụng tài khoản mail.

<< < 1 2 3 4 5 > >>