Thông báo

Thông báo đề xuất nhiệm vụ cấp tỉnh nông thôn mới 2021-2025 tại Đắk Lắk năm 2024

Thông báo đề xuất nhiệm vụ cấp tỉnh nông thôn mới 2021-2025 tại Đắk Lắk năm 2024

Thông báo đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn 2021-2025 triển khai trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2024

Thông báo đề xuất đặt hàng nhiệm vụ cấp Quốc gia thực hiện tại Đắk Lắk 2024

Thông báo đề xuất đặt hàng nhiệm vụ cấp Quốc gia thực hiện tại Đắk Lắk 2024

Thông báo đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học công nghẹ cấp Quốc gia thực hiện tại Đắk Lắk năm 2024

Thông báo đề xuất nhiệm vụ triển khai thực hiện năm 2023 thuộc chương trình cấp quốc gia

Thông báo đề xuất nhiệm vụ triển khai thực hiện năm 2023 thuộc chương trình cấp quốc gia

Thông báo về việc đề xuất các dự án, nhiệm vụ triển khai thực hiện trong năm 2023 thuộc chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2020

Thông báo đề xuất đặt hàng nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh Trà Vinh năm 2024

Thông báo đề xuất đặt hàng nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh Trà Vinh năm 2024

Thông báo đề xuất đặt hàng nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh Trà Vinh năm 2024

Thông báo Chương trình khảo sát chính thức 04 chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ từ ngày 16-20/04/2023

Thông báo Chương trình khảo sát chính thức 04 chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ từ ngày 16-20/04/2023

Chương trình Khảo sát chính thức 04 chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ từ ngày 16/04/2023 - 20/04/2023 (Công nghệ sinh học, Kỹ thuật hóa học, Kỹ thuật cơ khí, Tài chính ngân hàng)

Thông báo chiêu sinh các lớp ôn thi TRỰC TIẾP & TRỰC TUYẾN "Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản" khai giảng dự kiến 21/04/2023

Thông báo chiêu sinh các lớp ôn thi TRỰC TIẾP & TRỰC TUYẾN "Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản" khai giảng dự kiến 21/04/2023

Cập nhật kiến thức và các kỹ năng ứng dụng CNTT (Word – Excel – Powerpoint – Internet Căn Bản). Ôn tập kiến thức nhanh, đúng trọng tâm để tự tin hoàn thành tốt bài thi lấy chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản.

Thông báo tổ chức Cuộc thi Tìm kiếm ý tưởng khởi nghiệp lần 4, năm 2023

Thông báo tổ chức Cuộc thi Tìm kiếm ý tưởng khởi nghiệp lần 4, năm 2023

Cuộc thi Tìm kiếm ý tưởng khởi nghiệp là hoạt động thường niên của HUFI, nhằm tìm kiếm, phát hiện và thúc đẩy hoạt động Khởi nghiệp trong sinh viên của Nhà trường.

Thông báo về việc nhận tiền khen thưởng sinh viên tốt nghiệp xếp loại xuất sắc và giỏi trong lễ tốt nghiệp và trao bằng tốt nghiệp đợt 1 năm 2023

Thông báo về việc nhận tiền khen thưởng sinh viên tốt nghiệp xếp loại xuất sắc và giỏi trong lễ tốt nghiệp và trao bằng tốt nghiệp đợt 1 năm 2023

Thực hiện theo yêu cầu của đoàn kiểm toán Nhà Nước về việc hạn chế chi tiền mặt tại đơn vị; Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp.HCM đã thông báo tới toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên thực hiện việc giao dịch tài chính theo hình...

Thông báo về việc ban hành Tiến độ đào tạo năm học 2023 -2024

Thông báo về việc ban hành Tiến độ đào tạo năm học 2023 -2024

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh (HUFI) thông báo về việc ban hành Tiến độ đào tạo năm học 2023 -2024.

Thông báo số 241/TB-DCT về việc nộp cấu trúc đề thi cuối kỳ học kỳ 2 năm học 2022-2023

Thông báo số 241/TB-DCT về việc nộp cấu trúc đề thi cuối kỳ học kỳ 2 năm học 2022-2023

Căn cứ tiến độ đào tạo năm học 2022 – 2023 và Kế hoạch số 165/KH-DCT của Trường về thực hiện rà soát, điều chỉnh, cập nhật, bổ sung xây dựng mới ngân hàng câu hỏi thi cho các học phần triển khai trong học kỳ 2 năm học 2022 – 2023; Nhà trường thông...

Thông báo về việc thu học phí bổ sung học kỳ 2 năm học 2022-2023

Thông báo về việc thu học phí bổ sung học kỳ 2 năm học 2022-2023

Nhà trường thông báo về việc thu học phí bổ sung học kỳ 2 năm học 2022-2023, cụ thể như sau

Thông báo tổ chức nghiệm thu đề tài SV NCKH câp Trường 2022-2023

Thông báo tổ chức nghiệm thu đề tài SV NCKH câp Trường 2022-2023

Thông báo 242 về việc tổ chức nghiệm thu đề tài SV NCKH Cấp Trường Đợt I năm học 2022-2023

<< < 1 2 3 4 5 > >>