Thông báo

Thông báo về việc điều chỉnh thời gian biểu giảng dạy - học tập tại Trường

Thông báo về việc điều chỉnh thời gian biểu giảng dạy - học tập tại Trường

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc điều chỉnh thời gian biểu giảng dạy - học tập tại Trường.

Kế hoạch số 774/KH-DCT về việc tổ chức Tuần sinh hoạt công dân – Học sinh sinh viên năm học 2022 – 2023

Kế hoạch số 774/KH-DCT về việc tổ chức Tuần sinh hoạt công dân – Học sinh sinh viên năm học 2022 – 2023

Nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống và công tác quản lý học sinh sinh viên, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh triển khai kế hoạch tổ chức Tuần sinh hoạt công dân – Học sinh sinh viên năm học...

Thông báo số 43/TB-DCT-TTQLCL về việc nộp đơn đăng kí phúc khảo bài thi và giải đáp thắc mắc về điểm thi HK2, năm học 2021 - 2022

Thông báo số 43/TB-DCT-TTQLCL về việc nộp đơn đăng kí phúc khảo bài thi và giải đáp thắc mắc về điểm thi HK2, năm học 2021 - 2022

Trung tâm Quản lý chất lượng thông báo đến tất cả học viên, sinh viên đã tham dự kỳ thi HK2 năm học 2021-2022 về việc nộp đơn đăng kí phúc khảo bài thi và giải đáp thắc mắc về điểm thi.

Thông báo mức học phí năm học 2022 - 2023

Thông báo mức học phí năm học 2022 - 2023

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh thông báo mức học phí năm học 2022 - 2023.

Thông báo số 690/TB-DCT về việc thay đổi kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học "Đảm bảo và Kiểm định chất lượng giáo dục đại học trong cơ chế tự chủ"

Thông báo số 690/TB-DCT về việc thay đổi kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học "Đảm bảo và Kiểm định chất lượng giáo dục đại học trong cơ chế tự chủ"

Thông báo số 690/TB-DCT về việc thay đổi kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học "Đảm bảo và Kiểm định chất lượng giáo dục đại học trong cơ chế tự chủ" của Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

Thông báo về việc nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2022

Thông báo về việc nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2022

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2022

Quyết định ban hành Bộ nhận diện thương hiệu của Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM

Quyết định ban hành Bộ nhận diện thương hiệu của Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh thông báo ban hành Bộ nhận diện thương hiệu của Nhà trường.

Thông báo về việc tổ chức “Ngày trở về - Kỷ niệm 40 năm HUFI” kết nối cộng đồng Cựu sinh viên HUFI

Thông báo về việc tổ chức “Ngày trở về - Kỷ niệm 40 năm HUFI” kết nối cộng đồng Cựu sinh viên HUFI

Ban Liên lạc Cựu sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc tổ chức “Ngày trở về - Kỷ niệm 40 năm HUFI” kết nối cộng đồng Cựu sinh viên HUFI.

 TB số 644/TB-DCT về việc đăng ký đi đào tạo theo Đề án 89 năm 2023

TB số 644/TB-DCT về việc đăng ký đi đào tạo theo Đề án 89 năm 2023

Thực hiện Công văn số 3542/BGDĐT-GDĐH ngày 29 tháng 7 năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đăng ký cử giảng viên đi đào tạo theo Đề án 89 năm 2023. Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh trân trọng thông báo đến các cán bộ, viên...

<< < 1 2 3 4 5 > >>