Thông báo

Kế hoạch Thí điểm đo lường và đánh giá chuẩn đầu ra học phần

Kế hoạch Thí điểm đo lường và đánh giá chuẩn đầu ra học phần

Căn cứ Kế hoạch năm học 2021 – 2022 của Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh; Căn cứ Kế hoạch đảm bảo chất lượng năm học 2021 – 2022 của Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh; Căn cứ Kế hoạch số 664/KH-DCT ngày...

Kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học "Đảm bảo và Kiểm định chất lượng giáo dục đại học trong cơ chế tự chủ" của Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

Kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học "Đảm bảo và Kiểm định chất lượng giáo dục đại học trong cơ chế tự chủ" của Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

Căn cứ Kế hoạch số 468/KH-DCT ngày 21/9/2021 về Đảm bảo chất lượng Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh năm học 2021-2022 và Kế hoạch số 578/KH-DCT ngày 09/11/2021 về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 40 năm thành lập Trường, Nhà trường xây...

Thông báo kê khai tài khoản nhận tiền học bổng vượt khó HK 2 năm học 2020-2021, miễn giảm cho anh (chị) em sinh đôi và anh (chị) em ruột học chung Trường HK2 năm học 2021-2022

Thông báo kê khai tài khoản nhận tiền học bổng vượt khó HK 2 năm học 2020-2021, miễn giảm cho anh (chị) em sinh đôi và anh (chị) em ruột học chung Trường HK2 năm học 2021-2022

Nhà trường thông báo về việc kê khai tài khoản nhận tiền học bổng vượt khó HK 2 năm học 2020-2021, miễn giảm cho anh (chị) em sinh đôi và anh (chị) em ruột học chung Trường HK2 năm học 2021-2022 như sau:

Kế hoạch tổ chức Hội thao sinh viên chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Trường  (09/9/1982 – 09/9/2022)

Kế hoạch tổ chức Hội thao sinh viên chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Trường (09/9/1982 – 09/9/2022)

Thực hiện kế hoạch số 578/KH-DCT ngày 09 tháng 11 năm 2021 của Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh (1982 – 2022). Trường...

Thông báo về việc cung cấp thông tin, tư liệu phục vụ công tác biên soạn Kỷ yếu 40 năm thành lập Trường

Thông báo về việc cung cấp thông tin, tư liệu phục vụ công tác biên soạn Kỷ yếu 40 năm thành lập Trường

Căn cứ Kế hoạch số 578/KH-DCT ngày 09 tháng 11 năm 2021 về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 40 năm thành lập Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh; Nhà trường thông báo về việc cung cấp thông tin, tư liệu phục vụ công tác biên soạn...

Thông báo về việc tổ chức sinh hoạt và kiểm tra đánh giá lại đối với Tuần sinh hoạt công dân – HSSV, năm học 2021-2022

Thông báo về việc tổ chức sinh hoạt và kiểm tra đánh giá lại đối với Tuần sinh hoạt công dân – HSSV, năm học 2021-2022

Căn cứ quy định về việc tham gia học tập, sinh hoạt tại Tuần sinh hoạt Công dân – Học sinh sinh viên của trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh (ban hành theo Quyết định 515/QĐ-DCT, ngày 16 tháng 3 năm 2021); Căn cứ tình hình triển khai...

Thông báo về việc cấp học bổng Khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2020 - 2021 và học kỳ 1 năm học 2021 - 2022

Thông báo về việc cấp học bổng Khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2020 - 2021 và học kỳ 1 năm học 2021 - 2022

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc cấp học bổng Khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2020 - 2021 và học kỳ 1 năm học 2021 - 2022.

Thông báo về việc nộp giấy KSK và tổ chức khám sức khỏe đầu vào năm học 2021-2022 (áp dụng cho khóa 12DH)

Thông báo về việc nộp giấy KSK và tổ chức khám sức khỏe đầu vào năm học 2021-2022 (áp dụng cho khóa 12DH)

Nhằm mục đích kiểm tra, giám sát tình hình sức khỏe và hoàn thành đầy đủ hồ sơ nhập học cho sinh viên khóa 12 (tân sinh viên), Nhà trường thông báo về việc nộp giấy KSK và tổ chức KSK đầu vào năm học 2021-2022 như sau:

 Thông báo về việc nghiêm túc thực hiện pháp luật ATGT trong năm 2022

Thông báo về việc nghiêm túc thực hiện pháp luật ATGT trong năm 2022

Thực hiện công văn số 767/QĐ-BGDĐT ngày 21/3/2022 của Bộ GDĐT về việc tăng cường tuyền truyền giáo dục pháp luật ATGT cho HSSV; Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh thông báo về việc nghiêm túc thực hiện pháp luật ATGT trong năm 2022 như...

<< < 1 2 3 4 5 > >>