Thông báo

Thông báo số 444/TB-DCT về việc hỗ trợ cung cấp minh chứng cho báo cáo tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục giai đoạn 2017 - 2021

Thông báo số 444/TB-DCT về việc hỗ trợ cung cấp minh chứng cho báo cáo tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục giai đoạn 2017 - 2021

Thông báo về việc hỗ trợ cung cấp minh chứng cho báo cáo tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục giai đoạn 2017 - 2021

Thông báo số 421/TB-DCT về việc điều chỉnh mốc thời gian nhập học đợt 01B và đợt 2 các hệ chính quy năm học 2021 - 2022

Thông báo số 421/TB-DCT về việc điều chỉnh mốc thời gian nhập học đợt 01B và đợt 2 các hệ chính quy năm học 2021 - 2022

Căn cứ công văn số 3190/BGD ĐT-GDĐH ngày 30 tháng 7 năm 2021 về công tác tuyển sinh 2021 trong tình hình dịch Covid-19 của Bộ trưởng Bộ GDĐT, Nhà trường thông báo về việc điều chỉnh mốc thời gian nhập học đợt 01B và đợt 2 các hệ chính quy năm học...

Kế hoạch tổ chức Hội thi viết “HUFI từng ngày đổi mới” hướng đến chào mừng 39 năm ngày thành lập Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh (09/9/1982 – 09/9/2021)

Kế hoạch tổ chức Hội thi viết “HUFI từng ngày đổi mới” hướng đến chào mừng 39 năm ngày thành lập Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh (09/9/1982 – 09/9/2021)

Thực hiện kế hoạch năm học 2021 – 2022 và hướng đến chào mừng 39 năm ngày thành lập Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh (09/9/1982 – 09/9/2021), Nhà trường triển khai kế hoạch tổ chức Hội thi viết, chủ đề “HUFI từng ngày đổi...

Tạm hoãn tổ chức kỳ thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ 2021 để đảm bảo phòng chống dịch Covid-19

Tạm hoãn tổ chức kỳ thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ 2021 để đảm bảo phòng chống dịch Covid-19

Thông báo về việc tạm hoãn kỳ thi chương trình trình độ Thạc sĩ năm 2021 để đảm bảo việc chống dịch Covid 19 an toàn

Thông báo về việc triển khai thông tin tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ người học trong thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19

Thông báo về việc triển khai thông tin tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ người học trong thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19

Với mong muốn tiếp tục kịp thời hỗ trợ, đồng hành và giúp đỡ người học (học sinh, sinh viên, học viên) thực hiện tốt các hoạt động học tập và rèn luyện trong thời gian giãn cách xã hội, đặc biệt là những trường hợp thuộc diện Fo và F1 (cách ly tập...

Gia hạn thời gian học tập chương trình đào tạo Thạc sĩ với học viên Khóa 2018

Gia hạn thời gian học tập chương trình đào tạo Thạc sĩ với học viên Khóa 2018

Thông báo gia hạn thời gian học tập chương trình đào tạo Trình độ Thạc sĩ cho học viên Khóa học 2018

Quyết định tốt nghiệp và công nhận cấp bằng Thạc sĩ Đợt 2, 2021

Quyết định tốt nghiệp và công nhận cấp bằng Thạc sĩ Đợt 2, 2021

Quyết định Số 429_QĐ Công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ đợt 2 năm 2021

Thông báo số 408/TB-DCT về việc triển khai đánh giá điểm rèn luyện Học kỳ 2, năm học 2020 - 2021

Thông báo số 408/TB-DCT về việc triển khai đánh giá điểm rèn luyện Học kỳ 2, năm học 2020 - 2021

Căn cứ nhiệm vụ và tiến độ đào tạo năm học 2020 - 2021, Nhà trường thông báo số 408/TB-DCT về việc triển khai đánh giá điểm rèn luyện Học kỳ 2, năm học 2020 - 2021 như sau ...

Thông báo số 406/TB-DCT về việc tham gia BHYT đối với thí sinh nhập học năm 2021

Thông báo số 406/TB-DCT về việc tham gia BHYT đối với thí sinh nhập học năm 2021

Căn cứ các quy định của Nhà nước, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM hướng dẫn về việc tham gia bảo hiểm ye tế (BHYT) đối với thí sinh nhập học năm 2021 như sau ...

Thông báo số 405/TB-DCT về việc lấy ý kiến giảng viên về hoạt động giảng dạy

Thông báo số 405/TB-DCT về việc lấy ý kiến giảng viên về hoạt động giảng dạy

Thông báo về việc lấy ý kiến giảng viên về hoạt động giảng dạy

<< < 3 4 5 6 7 > >>