Thông báo

Thông báo kết luận của Hiệu trưởng tại Hội nghị đối thoại giữa Nhà trường và đại diện sinh viên năm học 2021-2022

Thông báo kết luận của Hiệu trưởng tại Hội nghị đối thoại giữa Nhà trường và đại diện sinh viên năm học 2021-2022

Thực hiện chỉ đạo của Hiệu trưởng; Nhà trường thông báo kết luận của Hiệu trưởng tại Hội nghị đối thoại giữa Nhà trường và đại diện sinh viên năm học 2021-2022 như sau:

Kế hoạch tổ chức Liên hoan văn nghệ chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Trường (09/9/1982 – 09/9/2022)

Kế hoạch tổ chức Liên hoan văn nghệ chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Trường (09/9/1982 – 09/9/2022)

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh triển khai kế hoạch tổ chức Liên hoan văn nghệ chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Trường (09/9/1982 – 09/9/2022), cụ thể như sau:

Thông báo về việc tổ chức Hội nghị tuyên truyền phòng, chống ma túy cho học sinh, sinh viên năm học 2021-2022

Thông báo về việc tổ chức Hội nghị tuyên truyền phòng, chống ma túy cho học sinh, sinh viên năm học 2021-2022

Căn cứ Kế hoạch số 153/KH-DCT ngày 08 tháng 3 năm 2022 về việc tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy của Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh, năm học 2021-2022; Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh thông báo...

Thông báo về việc tổ chức thi, cấp chứng nhận tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam ngày thi 13-14/8/2022

Thông báo về việc tổ chức thi, cấp chứng nhận tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam ngày thi 13-14/8/2022

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc tổ chức thi, cấp chứng nhận tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam ngày thi 13-14/8/2022.

Thông báo Tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức lên hạng II năm 2022

Thông báo Tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức lên hạng II năm 2022

Tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức lên hạng II năm 2022

Xét tuyển học bạ lớp 12 – Điều kiện xét tuyển, thời gian nhận hồ sơ

Xét tuyển học bạ lớp 12 – Điều kiện xét tuyển, thời gian nhận hồ sơ

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh (HUFI) thông báo thời gian nhận hồ sơ xét tuyển đại học 2022 - Phương thức xét tuyển học bạ cả năm lớp 12.

Thông báo về việc kê khai (bổ sung) tài khoản nhận tiền học bổng khuyến khích học tập, MGHP theo NĐ 86, MGHP cho ACE ruột – sinh đôi học chung trường, trợ cấp khó khăn, hỗ trợ bão lũ năm 2020

Thông báo về việc kê khai (bổ sung) tài khoản nhận tiền học bổng khuyến khích học tập, MGHP theo NĐ 86, MGHP cho ACE ruột – sinh đôi học chung trường, trợ cấp khó khăn, hỗ trợ bão lũ năm 2020

Thực hiện kế hoạch năm học, Phòng Kế hoạch Tài chính thông báo về việc kê khai (bổ sung) tài khoản nhận tiền học bổng khuyến khích học tập, MGHP theo NĐ 86, MGHP cho ACE ruột – sinh đôi học chung trường, trợ cấp khó khăn, hỗ trợ bão lũ năm 2020, cụ...

Thông báo về việc kê khai (bổ sung) tài khoản để nhận tiền trợ cấp cho Ban cán sự lớp

Thông báo về việc kê khai (bổ sung) tài khoản để nhận tiền trợ cấp cho Ban cán sự lớp

Thực hiện kế hoạch năm học, Phòng Kế hoạch tài chính thông báo về việc kê khai (bổ sung) tài khoản để nhận tiền trợ cấp cho Ban cán sự lớp như sau:

Thông báo về việc triển khai tổ chức tham quan địa chỉ đỏ năm 2022

Thông báo về việc triển khai tổ chức tham quan địa chỉ đỏ năm 2022

Thực hiện kế hoạch năm học 2021 - 2022, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM triển khai tổ chức tham quan địa chỉ đỏ năm 2022, cụ thể như sau

<< < 3 4 5 6 7 > >>