Thông báo

Thông báo về việc tổ chức “Ngày trở về - Kỷ niệm 40 năm HUFI” kết nối cộng đồng Cựu sinh viên HUFI

Thông báo về việc tổ chức “Ngày trở về - Kỷ niệm 40 năm HUFI” kết nối cộng đồng Cựu sinh viên HUFI

Ban Liên lạc Cựu sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc tổ chức “Ngày trở về - Kỷ niệm 40 năm HUFI” kết nối cộng đồng Cựu sinh viên HUFI.

 TB số 644/TB-DCT về việc đăng ký đi đào tạo theo Đề án 89 năm 2023

TB số 644/TB-DCT về việc đăng ký đi đào tạo theo Đề án 89 năm 2023

Thực hiện Công văn số 3542/BGDĐT-GDĐH ngày 29 tháng 7 năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đăng ký cử giảng viên đi đào tạo theo Đề án 89 năm 2023. Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh trân trọng thông báo đến các cán bộ, viên...

Thông báo kê khai tài khoản nhận tiền học bổng vượt khó HK 2 (2020-2021) đợt bổ sung, miễn giảm cho anh (chị) em sinh đôi và anh (chị) em ruột học chung Trường HK2 (2021-2022), học bổng HK 1 (2021-202

Thông báo kê khai tài khoản nhận tiền học bổng vượt khó HK 2 (2020-2021) đợt bổ sung, miễn giảm cho anh (chị) em sinh đôi và anh (chị) em ruột học chung Trường HK2 (2021-2022), học bổng HK 1 (2021-2022)

Nhà trường thông báo về việc kê khai tài khoản nhận tiền học bổng vượt khó, miễn giảm cho anh (chị) em sinh đôi và anh (chị) em ruột học chung Trường như sau:

Thông báo về việc tổ chức kiểm tra đánh giá kết thúc Tuần sinh hoạt công dân– HSSV đầu khóa, giữa khóa, năm học 2021-2022

Thông báo về việc tổ chức kiểm tra đánh giá kết thúc Tuần sinh hoạt công dân– HSSV đầu khóa, giữa khóa, năm học 2021-2022

Căn cứ kế hoạch tổ chức Tuần sinh hoạt công dân - HSSV đầu khóa và giữa khóa, năm học 2021 – 2022; Căn cứ tình hình thực tế và tiến độ đào tạo năm học 2021-2022; Nhà trường ban hành thông báo về việc tổ chức kiểm tra đánh giá kết thúc Tuần sinh hoạt...

Thông báo chiêu sinh các lớp ôn thi trực tuyến "Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản" khai giảng dự kiến 16/08/2022

Thông báo chiêu sinh các lớp ôn thi trực tuyến "Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản" khai giảng dự kiến 16/08/2022

Cập nhật kiến thức và các kỹ năng ứng dụng CNTT (Word – Excel – Powerpoint – Internet Căn Bản). Ôn tập kiến thức nhanh, đúng trọng tâm để tự tin hoàn thành tốt bài thi lấy chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản.

Thông báo Chương trình Khảo sát chính thức 06 chương trình đào tạo trình độ đại học từ ngày 27-31/7/2022

Thông báo Chương trình Khảo sát chính thức 06 chương trình đào tạo trình độ đại học từ ngày 27-31/7/2022

Chương trình Khảo sát chính thức 06 chương trình đào tạo trình độ đại học từ ngày 27/7/2022 - 31/7/2022

Thông báo về danh sách (dự kiến) nhận học bổng sinh viên vượt khó HK2 (2020-2021) đợt bổ sung và HK1 (2021-2022); giảm học phí cho anh (chị) em sinh đôi và anh (chị) em ruột học chung Trường HK2 (2021

Thông báo về danh sách (dự kiến) nhận học bổng sinh viên vượt khó HK2 (2020-2021) đợt bổ sung và HK1 (2021-2022); giảm học phí cho anh (chị) em sinh đôi và anh (chị) em ruột học chung Trường HK2 (2021-2022)

Thực hiện kế hoạch năm học 2021-2022, Nhà trường thông báo về danh sách (dự kiến) nhận học bổng sinh viên vượt khó HK2 (2020-2021) đợt bổ sung và HK1 (2021-2022); giảm học phí cho anh (chị) em sinh đôi và anh (chị) em ruột học chung Trường HK2...

Thông báo về việc nhận tiền học bổng khuyến khích học tập HK2 năm học 2020-2021 (bổ sung) và học bổng khuyến khích học tập HK1 năm học 2021-2022

Thông báo về việc nhận tiền học bổng khuyến khích học tập HK2 năm học 2020-2021 (bổ sung) và học bổng khuyến khích học tập HK1 năm học 2021-2022

Thực hiện kế hoạch năm học, phòng Kế hoạch Tài chính thông báo về việc nhận tiền học bổng khuyến khích học tập HK2 năm học 2020-2021 (bổ sung) và học bổng khuyến khích học tập HK1 năm học 2021-2022 như sau:

Thông báo về việc chuẩn bị các hoạt động phục vụ đánh giá ngoài 06 CTĐT trình độ Đại học

Thông báo về việc chuẩn bị các hoạt động phục vụ đánh giá ngoài 06 CTĐT trình độ Đại học

Thông báo số 588/TB-DCT về việc chuẩn bị các hoạt động phục vụ đánh giá ngoài 06 chương trình đào tạo trình độ Đại học theo Bộ tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Điểm chuẩn năm 2022: Học bạ THPT, đánh giá năng lực, xét tuyển thẳng theo đề án riêng của HUFI

Điểm chuẩn năm 2022: Học bạ THPT, đánh giá năng lực, xét tuyển thẳng theo đề án riêng của HUFI

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh (HUFI) công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2022 các phương thức: Học bạ THPT, đánh giá năng lực, xét tuyển thẳng theo đề án riêng.

1 2 3 4 5 > >>