Thông báo

Thông báo về việc xét thi đua, khen thưởng sinh viên năm học 2020-2021

Thông báo về việc xét thi đua, khen thưởng sinh viên năm học 2020-2021

Căn cứ Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường năm học 2020-2021; Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà Trường; Nay nhà trường thông báo và hướng dẫn bình xét thi đua, khen thưởng năm học đối với cá nhân và tập thể lớp SV như sau:

Thông báo về kế hoạch đối thoại với đại diện sinh viên năm học 2021-2022

Thông báo về kế hoạch đối thoại với đại diện sinh viên năm học 2021-2022

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022, nhà trường tổ chức buổi đối thoại trực tiếp với đại diện sinh viên các lớp thuộc trường như sau:

Thông báo nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 01/5 năm 2022

Thông báo nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 01/5 năm 2022

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh thông báo nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 01/5 năm 2022.

Thông báo về việc kiểm tra, đối chiếu Bằng tốt nghiệp THPT đối với sinh viên khóa 11DH và đối chiêu bổ sung đối với các khóa 08, 09, 10DH; 17, 18, 19CD

Thông báo về việc kiểm tra, đối chiếu Bằng tốt nghiệp THPT đối với sinh viên khóa 11DH và đối chiêu bổ sung đối với các khóa 08, 09, 10DH; 17, 18, 19CD

Để hoàn thành hồ sơ sinh viên theo đúng quy định. Nhà trường thông báo đến sinh viên thực hiện việc kiểm tra, đối chiếu bằng tốt nghiệp THPT đối với khóa 11DH và kiểm tra, đối chiếu bổ sung đối với các khóa 08, 09, 10DH; 17, 18, 19CD (danh sách...

Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2022

Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2022

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2022.

Thông báo số 36/TB-TTQLCL về việc khảo sát thu thập thông tin về tình hình tổ chức đào tạo trực tuyến

Thông báo số 36/TB-TTQLCL về việc khảo sát thu thập thông tin về tình hình tổ chức đào tạo trực tuyến

Thực hiện công văn 982/BGDĐT-GDĐH ngày 18 tháng 3 năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện rà soát, đánh giá hiệu quả đào tạo trực tuyến đối với giáo dục đại học, trung tâm Quản lý chất lượng thông báo đến các khoa để tiến hành khảo sát.

Thông báo về việc tham gia BHYT năm 2022 (đợt 3)

Thông báo về việc tham gia BHYT năm 2022 (đợt 3)

Thực hiện công văn số 3255/BHXH-QLT ngày 08/9/2021 của BHXH TP.HCM về việc hướng dẫn thu BHYT học sinh, sinh viên năm học 2021-2022; Nhà trường thông báo về việc tham gia BHYT năm 2022 (đợt 3) như sau

Thông báo về việc triển khai đánh giá điểm rèn luyện Học kỳ I năm học 2021-2022

Thông báo về việc triển khai đánh giá điểm rèn luyện Học kỳ I năm học 2021-2022

Căn cứ nhiệm vụ năm học 2021-2022, Nhà trường thông báo về việc triển khai đánh giá điểm rèn luyện Học kỳ I năm học 2021-2022 như sau

Thông báo về việc điều chỉnh thời gian biểu giảng dạy và học tại Trường

Thông báo về việc điều chỉnh thời gian biểu giảng dạy và học tại Trường

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM thông báo đến toàn thể giảng viên, học viên và sinh viên về việc điều chỉnh thời gian biểu giảng dạy – học tập tại Trường.

Thông báo số 34/TB-TTQLCL về việc nộp đơn đăng kí phúc khảo bài thi HK1 năm học 2021-2022

Thông báo số 34/TB-TTQLCL về việc nộp đơn đăng kí phúc khảo bài thi HK1 năm học 2021-2022

Thông báo số 34/TB-TTQLCL về việc nộp đơn đăng kí phúc khảo bài thi HK1 năm học 2021-2022

<< < 2 3 4 5 6 > >>