Thông báo sinh viên

Thông báo 79/TB -DCT về việc giảng dạy, học tập và làm việc sau Kỳ nghỉ Tết tân Sửu năm 2021

Thông báo 79/TB -DCT về việc giảng dạy, học tập và làm việc sau Kỳ nghỉ Tết tân Sửu năm 2021 mới

Thông báo 79/TB -DCT về việc giảng dạy, học tập và làm việc sau Kỳ nghỉ Tết tân Sửu năm 2021

Bài kiểm tra thu hoạch kết thúc Tuần sinh hoạt công dân – HSSV, đợt ngày 23, 24, 25, 26/01/2021

Bài kiểm tra thu hoạch kết thúc Tuần sinh hoạt công dân – HSSV, đợt ngày 23, 24, 25, 26/01/2021 mới

Căn cứ vào kế hoạch triển khai Tuần sinh hoạt công dân - HSSV hàng năm, Nhà trường thông báo về Bài kiểm tra thu hoạch kết thúc Tuần sinh hoạt công dân – HSSV, đợt ngày 23, 24, 25, 26/01/2021, cụ thể như sau:

Thông báo số 56/TB-DCT về việc nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

Thông báo số 56/TB-DCT về việc nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 mới

Thực hiện Công văn số 10282/BCT-TCCB ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Công thương về việc nghiêm túc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh thông báo tới viên chức, người lao...

Thông báo về việc hỗ trợ sinh viên xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình áp dụng công nghệ điểm danh tự động dành cho sinh viên thuộc Trường

Thông báo về việc hỗ trợ sinh viên xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình áp dụng công nghệ điểm danh tự động dành cho sinh viên thuộc Trường mới

Từ ngày 18/01/2021, Nhà trường bắt đầu áp dụng điểm danh tự động dành cho sinh viên thuộc trường. Để đảm bảo việc triển khai thực hiện được hiệu quả, Phòng Công tác Sinh viên & TTGD thông báo về việc hỗ trợ sinh viên xử lý các vấn đề phát sinh trong...

Thông báo về việc điểm danh tự động dành cho sinh viên thuộc Trường (áp dụng từ ngày 18/01/2021)

Thông báo về việc điểm danh tự động dành cho sinh viên thuộc Trường (áp dụng từ ngày 18/01/2021) mới

Căn cứ vào kế hoạch hoạt động năm học 2020 – 2021, Nhà trường thông báo về việc triển khai điểm danh tự động dành cho sinh viên thuộc trường, cụ thể như sau:

Kết quả (dự kiến) đánh giá xếp loại Tuần sinh hoạt công dân sinh viên cuối khóa, năm học 2020 - 2021

Kết quả (dự kiến) đánh giá xếp loại Tuần sinh hoạt công dân sinh viên cuối khóa, năm học 2020 - 2021 mới

Căn cứ kế hoạch số 756/KH-DCT v/v tổ chức Tuần sinh hoạt công dân sinh viên giữa khóa và cuối khóa năm học 2020 - 2021, Nhà trường công bố kết quả đánh giá xếp loại dự kiến như sau

Thông báo số 46/TB-CTSV&TTGD về việc đăng ký tham gia sinh hoạt & kiểm tra đánh giá lại đối với Tuần sinh hoạt công dân – HSSV, đợt ngày 23, 24, 25, 26/01/2020

Thông báo số 46/TB-CTSV&TTGD về việc đăng ký tham gia sinh hoạt & kiểm tra đánh giá lại đối với Tuần sinh hoạt công dân – HSSV, đợt ngày 23, 24, 25, 26/01/2020 mới

Căn cứ vào kế hoạch triển khai Tuần sinh hoạt công dân - HSSV hàng năm, Nhà trường thông báo về việc triển khai đăng ký tham gia sinh hoạt và kiểm tra đánh giá lại đối với Tuần sinh hoạt công dân – HSSV, đợt ngày 23, 24, 25, 26/01/2020, cụ thể như...

<< < 2 3 4 5 6 > >>