Thông báo khoa học công nghệ

Thông báo nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh Bình Phước 2023

Thông báo nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh Bình Phước 2023 Mới

Thông báo đề xuất nhiệm vụ KHCN tỉnh Bình Phước năm 2023

Thông báo nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh Long An 2023

Thông báo nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh Long An 2023 Mới

Thông báo đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh Long An năm 2023

Thông báo Chương trình tài trợ NCCB trong Khoa học tự nhiên và kỹ thuật năm 2021

Thông báo Chương trình tài trợ NCCB trong Khoa học tự nhiên và kỹ thuật năm 2021 Mới

Trong khuôn khổ Chương trình tài trợ nghiên cứu cơ bản trong Khoa học tự nhiên và kỹ thuật, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia thông báo kế hoạch đánh giá xét chọn và tài trợ đề tài năm 2021 như sau:

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký đề tài thuộc Chương trình tài trợ song phương NAFOSTED – SNSF (Thụy Sỹ)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký đề tài thuộc Chương trình tài trợ song phương NAFOSTED – SNSF (Thụy Sỹ) Mới

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) và Quỹ Khoa học Quốc gia Thụy Sỹ (SNSF) thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký đề tài lần đầu tiên trong Chương trình hợp tác tài trợ giữa hai Quỹ. Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ ngày 01/10/2020 đến...