DANH MỤC BIÊN BẢN GHI NHỚ ĐÃ KÝ KẾT GIỮA TRƯỜNG VỚI CÁC ĐỐI TÁC NƯỚC NGOÀI

STT

Ngày ký

MOU

Quốc gia/

Vùng lãnh thổ

Cấp ký

Ghi chú

1.        

11/2019

HUFI-Công ty TNHH Lốp Advance Việt Nam

Trung Quốc

Trường

 

       2.          

06/09/2019

HUFI-Công ty Valley Campus Saigon -Greenvina

Trung Quốc

Trường

 

       3.          

27/05/2019

HUFI-KEWPIE CO. LTD

Nhật Bản

Trường

 

       4.          

18/05/2019

HUFI-YZU (Yuan Ze University)

Đài Loan

Trường

 

       5.          

22/04/2019

HUFI-Hội công nghệ cao TP. HCM-Công ty Te-Food International

Việt Nam

Trường

 

       6.          

04/12/2018

HUFI-Công ty TNHH TUV SUD Việt Nam

Việt Nam

Trường

 

       7.          

01/12/2018

HUFI-KNU (Kyungpook National University)

Hàn Quốc

Trường

 

       8.          

18/11/2018

HUFI-PINGTUNG University

Đài Loan

Trường

 

       9.          

15/11/2018

HUFI- NEUROMED

Ý

Trường

 

      10.        

05/6/2018

HUFI-MINHO University

Bồ Đào Nha

Trường

 

       11.        

20/12/2017

HUFI-TOKAN Holdings

Nhật Bản

Trường

 

      12.        

18/10/2017

HUFI-KVGH (Kaohsiung Veterans General Hospital)

Đài Loan

Trường

BV Vì dân Cao Hùng, TW

      13.        

26/09/2017

HUFI-VSB (Technical University of Ostrava)

CH Séc

Trường

Đại học Kỹ thuật Ostrava

      14.        

18/5/2017

HUFI-MEIHO University

Đài Loan

Trường

MOOCs programme

       15.        

18/05/2017

HUFI-MEIHO University

Đài Loan

Trường

Tái ký kết MOU 2013

       16.        

9/6/2017

HUFI-WEBSTER University

Thái Lan

Trường

USA
(campus tại Thái Lan)

       17.        

27/2/2017

HUFI- MEISTER

Nhật Bản

Trường

 

       18.        

12/10/2016

HUFI-DAYEL University

Đài Loan

Trường

 

       19.        

14/9/2016

HUFI-DAYEH University

Đài Loan

Trường

 

       20.        

09/03/2015

HUFI-FSG College League (FSG)

Nhật Bản

Trường

 

       21.        

22/12/2014

HUFI-Beyond Borders (BB)

Kuwait

Trường

 

       22.        

06/08/2014

HUFI-Lottle Scholarship Foundation

Hàn Quốc

Trường

 

       23.        

21/05/2014

HUFI-Học viện Kỹ thuật Hòa Xuân

Đài Loan

Trường

 

       24.        

21/05/2013

HUFI-Chaoyang University of Technology

Đài Loan

Trường

 

       25.        

08/02/2013

HUFI-Soongsil University

Hàn Quốc

Trường

 

       26.        

30/01/2013

HUFI-University of the East

Philippines

Trường

 

       27.        

25/01/2013

HUFI-Okayama Institute of Science and Technology

Nhật Bản

Trường

 

       28.        

17/01/2013

HUFI-Bataan Peninsula State University

Philippines

Trường

 

       29.        

29/10/2012

HUFI- HELP University Sdn Bhd

Malaysia

Trường

 

       30.        

01/10/2012

HUFI-Học viện Thiết kế Phương Đông

Đài Loan

Trường

 

       31.        

30/07/2012

HUFI (Khoa Công nghệ sinh học và Môi trường)-Chia Nan University of Pharmacy and Science (College of Sustainable Enviroment)

Đài Loan

Khoa

 

       32.        

10/05/2012

HUFI-University of Applied Science Europort Business School

Hà Lan

Trường

 

       33.        

2012

HUFI-Học viện Kỹ thuật Sáng tạo Đào Viên

Đài Loan

Trường

 

       34.        

2012

HUFI-Học viện Kỹ thuật Vĩnh Đạt

Đài Loan

Trường

 

       35.        

2012

HUFI-Học viện Kỹ thuật Đức Lam

Đài Loan

Trường

 

       36.        

2012

HUFI-Học viện Kỹ thuật Fortune

Đài Loan

Trường

 

       37.        

19/09/2005

HUFI-Niigata Sogo Gakuin Group

Nhật Bản

Trường