Căn cứ tình hình triển khai Tuần sinh hoạt công dân - HSSV năm học 2022-2023, Nhà trường khảo sát về nhu cầu mở lớp sinh hoạt & kiểm tra thu hoạch lại đối với Tuần sinh hoạt Công dân Sinh viên – Đợt 1 như sau:

 

1. Đối tượng:

Sinh viên các khóa thuộc diện "chưa đạt" (Không tham gia theo lịch, thi không đạt kết quả trên 5/thang điểm 10 hoặc trên 50/thang điểm 100 tại các kỳ kiểm tra đánh giá của Tuần sinh hoạt công dân – HSSV đầu khóa, giữa khóa và cuối khóa, áp dụng đối với các khóa 08DH, 09DH, 10DH, 11DH, 12DH; 18CD, 19CD).

2. Thời gian, địa điểm và hình thức tổ chức:
- Hình thức: trực tiếp tại Trường (bao gồm cả 2 nội dung sinh hoạt và kiểm tra đánh giá lại).

- Thời gian: Dự kiến đợt 1 (trước tết) vào các ngày chủ nhật 01/01/2023 và ngày 08/01/2023

3. Căn cứ trên nhu cầu đăng ký của Sinh viên, Phòng CTSV&TTGD sẽ có thông báo cụ thể về việc mở lớp nêu trên (Đăng tải trên website và Fanpge phòng CTSV&TTGD)

 

** Lưu ý:

- Thời gian khảo sát: Từ ngày 12/12/2022 đến hết ngày 25/12/2022

- Việc tham gia Tuần SHCDSV là trách nhiệm của người học. Xác nhận hoàn thành Tuần sinh hoạt CDSV là điều kiện quan trọng để xét/công nhận/lấy bằng tốt nghiệp của Sinh viên các khóa.

- Để kiểm tra kết quả tham gia của năm học 2021-2022 vừa qua, sinh viên có thể truy cập website Tuần sinh hoạt CDSV để tra cứu (địa chỉ truy cập: https://shcdsv.hufi.edu.vn)

- Thông tin cần hỗ trợ, sinh viên có thể liên hệ BTC (096.5454.369 - gặp thầy Dung) để được hướng dẫn. Trân trọng./.

SINH VIÊN GỞI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ VÀO FORM BÊN DƯỚI