"Văn hóa chất lượng là nền tảng cho sự phát triển bền vững"

Hoạt động nổi bật

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh có thêm 06 chương trình đào tạo được chứng nhận...

21/11/2022

Sáng ngày 20/11, Trường đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ Khai giảng năm...

Họp triển khai kế hoạch tự đánh giá 07 chương trình đào tạo theo bộ tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT (MOET)

18/11/2022

Sáng ngày 17/11/2022, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh tổ chức phiên họp của Hội...

Kế hoạch thực hiện chỉnh sửa, loại bỏ, bổ sung, xây dựng mới ngân hàng đề thi cho các học phần triển...

31/10/2022

Kế hoạch số 925/KH-DCT thực hiện chỉnh sửa, loại bỏ, bổ sung, xây dựng mới ngân hàng đề thi cho các...

Xem thêm

Khảo sát chất lượng

Báo cáo kết quả khảo sát tình hình việc làm của SV tốt nghiệp năm 2021

31/12/2021

Báo cáo kết quả khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2021 của Trường Đại học...

Quyết định số 2069/QĐ-DCT về việc ban hành Quy định về công tác lấy ý kiến các bên liên quan

01/10/2021

Quyết định số 2069/QĐ-DCT ngày 01/10/2021 về việc ban hành Quy định về công tác lấy ý kiến các bên...

Kế hoạch số 477/KH-DCT về việc triển khai thực hiện khảo sát lấy ý kiến của tân sinh viên

01/10/2021

Kế hoạch số 477/KH-DCT về việc triển khai thực hiện khảo sát lấy ý kiến của sinh viên mới nhập học,...

Xem thêm