"Văn hóa chất lượng là nền tảng cho sự phát triển bền vững"

Hoạt động nổi bật

Phiên họp lần thứ VII Hội đồng Đảm bảo chất lượng Trường đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí...

14/09/2021

Sáng ngày 14/09/2021, Hội đồng Đảm bảo chất lượng giáo dục của Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm...

Tọa đàm "Quy định về công tác giảng dạy năm 2021"

07/07/2021

Sáng ngày 06/7/2021, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Tọa đàm trực...

Khảo sát sơ bộ phục vụ đánh giá ngoài 03 chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ tại Trường Đại học...

03/05/2021

Sáng ngày 28/04/202, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục –...

Xem thêm

Khảo sát chất lượng

Khảo sát ý kiến của sinh viên về công tác cố vấn học tập tại HUFI (08/9 – 15/9/2021)

08/09/2021

Công tác Cố vấn học tập (CVHT) là một thành tố quan trọng của hoạt động đào tạo theo học chế tín...

Thông báo số 405/TB-DCT về việc lấy ý kiến giảng viên về hoạt động giảng dạy

28/07/2021

Thông báo về việc lấy ý kiến giảng viên về hoạt động giảng dạy

Công văn số 965/BGDĐT-GDĐH ngày 11/03/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc khảo sát tình hình dạy...

24/03/2021

Công văn số 965/BGDĐT-GDĐH ngày 11/03/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc khảo sát tình hình dạy...

Xem thêm