"Văn hóa chất lượng là nền tảng cho sự phát triển bền vững"

Hoạt động nổi bật

Bế mạc đợt khảo sát chính thức kiểm định chất lượng 03 chương trình đào tạo trình độ đại học

13/11/2021

Sáng ngày 12/11/2021, đợt khảo sát chính thức kiểm định chất lượng 03 chương trình đào tạo (CTĐT)...

Khai mạc đợt khảo sát chính thức kiểm định chất lượng 03 chương trình đào tạo trình độ đại học (Tài...

09/11/2021

Theo kế hoạch đã thống nhất ở đợt Khảo sát sơ bộ (28/10/2021), sáng ngày 09/11/2021, Đoàn Đánh giá...

Khảo sát sơ bộ đánh giá chất lượng 03 chương trình đào tạo trình độ đại học tại Trường Đại học Công...

29/10/2021

Ngày 28/10/2021, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài (Đoàn ĐGN) của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo...

Xem thêm

Khảo sát chất lượng

Quyết định số 2069/QĐ-DCT về việc ban hành Quy định về công tác lấy ý kiến các bên liên quan

01/10/2021

Quyết định số 2069/QĐ-DCT ngày 01/10/2021 về việc ban hành Quy định về công tác lấy ý kiến các bên...

Kế hoạch số 477/KH-DCT về việc triển khai thực hiện khảo sát lấy ý kiến của tân sinh viên

01/10/2021

Kế hoạch số 477/KH-DCT về việc triển khai thực hiện khảo sát lấy ý kiến của sinh viên mới nhập học,...

Khảo sát về đánh giá kết quả bằng hình thức trực tuyến học kỳ 2 năm học 2020-2021 (Sinh viên)

25/09/2021

Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, trường ĐH CNTP TP.HCM đã triển khai hình thức thi trực...

Xem thêm