"Văn hóa chất lượng là nền tảng cho sự phát triển bền vững"

Hoạt động nổi bật

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh vinh dự nhận bằng khen vì có thành tích...

27/11/2020

Nhằm tổng kết những kết quả đạt được, nhìn nhận những khó khăn, bất cập trong công tác bảo đảm và...

Tập huấn triển khai tự đánh giá chương trình đào tạo theo bộ tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo

13/10/2020

Thực hiện Kế hoạch số 341/KH-DCT ngày 08 tháng 6 năm 2020 về tự đánh giá chương trình đào tạo theo...

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM: Công bố kết quả và trao giấy chứng...

25/07/2020

Trong những năm qua, đứng trước quá trình hội nhập kinh tế khu vực và thế...

Xem thêm

Khảo sát chất lượng

Thống nhất kế hoạch khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp (Đợt khảo sát: tháng 10,...

02/11/2020

Ngày 27/10/2020, tại phòng C.202, PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn – Hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp...

Khảo sát sự kỳ vọng của SV mới nhập học về HUFI

23/09/2020

Để nâng cao chất lượng tuyển sinh đầu vào và kịp thời nắm bắt những mong muốn của sinh viên (SV) khi...

Bế mạc đợt khảo sát chính thức kiểm định chất lượng 04 chương trình đào tạo

13/01/2020

Chiều ngày 08/11/2019, đợt khảo sát chính thức kiểm định chất lượng 04 chương trình đào tạo (CTĐT)...

Xem thêm