Kiểm định

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM: Công bố kết quả và trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho 7 chương trình đào tạo trình độ đại học

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM: Công bố kết quả và trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho 7 chương trình đào tạo trình độ đại học Mới

Trong những năm qua, đứng trước quá trình hội nhập kinh tế khu vực và thế giới, Việt Nam đang ngày càng chủ động trong việc quốc tế hóa toàn diện các lĩnh vực, trong đó lĩnh vực giáo dục đặc biệt...

Bế mạc đợt khảo sát chính thức kiểm định chất lượng 04 chương trình đào tạo

Bế mạc đợt khảo sát chính thức kiểm định chất lượng 04 chương trình đào tạo Mới

Chiều ngày 08/11/2019, đợt khảo sát chính thức kiểm định chất lượng 04 chương trình đào tạo (CTĐT) trình độ đại học tại trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM (HUFI) đã chính thức khép lại với phiên bế mạc diễn ra trang trọng tại Hội trường C cơ...

Khai mạc đợt khảo sát chính thức Kiểm định chất lượng 04 chương trình đào tạo trình độ đại học

Khai mạc đợt khảo sát chính thức Kiểm định chất lượng 04 chương trình đào tạo trình độ đại học Mới

Theo kế hoạch đã thống nhất, sáng ngày 05/11/2019, Đoàn Đánh giá ngoài (ĐGN) của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD), ĐHQG-HCM (Trung tâm) đã bắt đầu đợt khảo sát chính thức kiểm định chất lượng 04 chương trình đào tạo (CTĐT) của Trường...