Xếp hạng

Xếp hạng Webometrics đợt 2 năm 2021, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tăng 13 bậc

Xếp hạng Webometrics đợt 2 năm 2021, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tăng 13 bậc mới

Website của Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh (HUFI) tăng vượt bậc trong lần xếp hạng mới nhất (tháng 07/2021) của Webometrics. Theo đó, website với tên miền hufi.edu.vn được xếp hạng 57 trong tổng số 179 trường đại học ở...

QS Graduate Employability Rankings (QS GER): Bảng Xếp Hạng Đại Học Có Tỷ Lệ Sinh Viên Có Việc Làm Sau Khi Tốt Nghiệp Tốt Nhất Thế Giới

QS Graduate Employability Rankings (QS GER): Bảng Xếp Hạng Đại Học Có Tỷ Lệ Sinh Viên Có Việc Làm Sau Khi Tốt Nghiệp Tốt Nhất Thế Giới mới

QS Graduate Employability Rankings (QS GER) là bảng xếp hạng các trường đại học có tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm tốt nhất thế giới được tổ chức giáo dục Quacquarelli Symonds (QS) của Anh thực hiện lần đầu vào năm 2015. Bảng xếp hạng này cung...

Xếp hạng Webometrics đợt 1 năm 2021, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh tăng 49 bậc

Xếp hạng Webometrics đợt 1 năm 2021, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh tăng 49 bậc mới

Website của Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh (HUFI) tăng vượt bậc trong lần xếp hạng mới nhất (tháng 01/2021) của Webometrics, một trang uy tín hàng đầu trên thế giới. Theo đó, website với tên miền hufi.edu.vn được xếp hạng...

Các bảng xếp hạng đại học uy tín trên thế giới

Các bảng xếp hạng đại học uy tín trên thế giới mới

Bên cạnh việc kiểm tra cơ sở giáo dục đại học cấp bằng được công nhận tại chính quốc gia quản lý cơ sở đó, việc tham khảo xếp hạng (ranking) cũng rất quan trọng cho việc ra quyết định đăng ký nhập học. Học ở các trường xếp hạng cao, uy tín càng đảm...

Năm 2019 HUFI xếp thứ 26 trong các cơ sở giáo dục đại học có công bố quốc tế tốt nhất ở Việt Nam

Năm 2019 HUFI xếp thứ 26 trong các cơ sở giáo dục đại học có công bố quốc tế tốt nhất ở Việt Nam mới

Trong năm 2019, tổng số công bố có địa chỉ từ Việt Nam đã đạt 12.307 công bố các loại. Trong đó, số lượng công bố của các cơ sở giáo dục đại học (GDĐH) Việt Nam chiếm 90,3%, tương ứng với 11.118 công bố. Số còn lại đến từ các bệnh viện, các tổ chức...

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh (HUFI) xếp hạng 119 Việt Nam trên bảng xếp hạng Webometrics

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh (HUFI) xếp hạng 119 Việt Nam trên bảng xếp hạng Webometrics mới

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh (HUFI) xếp hạng 119 (tháng 07/2020), tại Việt Nam theo Bảng xếp hạng Webometrics mới nhất.

Kế hoạch Tham gia Hệ thống xếp hạng Webometrics của HUFI

Kế hoạch Tham gia Hệ thống xếp hạng Webometrics của HUFI mới

Căn cứ Kế hoạch chiến lược ĐBCL của Trường giai đoạn 2018 – 2025 tầm nhìn 2030; Kế hoạch cải tiến chất lượng giai đoạn 2017 – 2022 của Trường; Kế hoạch năm học 2019 – 2020 và kế hoạch công tác tháng 03/2020 của Trường; Tiêu chí (Thông tư 12 – Quy...