Thông báo

Thông báo số 37/TB-CTSV&TTGD về việc hướng dẫn tổ chức khám sức khỏe sinh viên, năm học 2020-2021

Thông báo số 37/TB-CTSV&TTGD về việc hướng dẫn tổ chức khám sức khỏe sinh viên, năm học 2020-2021

Lưu ý: Khi đi KSK mang theo 01 tấm hình (3x4 hoặc 4x6). Nếu SV đăng ký nhân bản thêm kết quả KSK thì mang thêm số lượng hình tương ứng với số lượng nhân bản kết quả KSK, nộp trực tiếp tại buổi khám.

Thông báo về việc cấp phát Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và Bảng điểm toàn khóa cho sinh viên tốt nghiệp đợt 2 năm 2020

Thông báo về việc cấp phát Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và Bảng điểm toàn khóa cho sinh viên tốt nghiệp đợt 2 năm 2020

Căn cứ vào thông báo số 539/TB-DCT ngày 05 tháng 08 năm 2020 về kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2020;
Căn cứ vào kết quả xét tốt nghiệp của Hội đồng xét tốt nghiệp ngày 23 tháng 09 năm 2020;
Phòng Đào tạo thông báo về danh sách sinh viên tốt...

Về việc nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9/2020

Về việc nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9/2020

Về việc nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9/2020

Kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2020

Kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2020

Kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2020

Thông báo kết quả chấm phúc khảo kỳ thi Tuyển sinh thạc sĩ đợt 1 năm 2020

Thông báo kết quả chấm phúc khảo kỳ thi Tuyển sinh thạc sĩ đợt 1 năm 2020

Thông báo kết quả chấm phúc khảo kỳ thi Tuyển sinh thạc sĩ đợt 1 năm 2020

Thông báo về việc hướng dẫn sinh viên, học viên tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong Nhà trường

Thông báo về việc hướng dẫn sinh viên, học viên tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong Nhà trường

Thông báo về việc hướng dẫn sinh viên, học viên tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong Nhà trường

Thông báo kết quả kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2020

Thông báo kết quả kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2020

Kết quả kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2020