LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2022-2023 VÀ KỶ NIỆM 40 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (20/11/1982-20/11/2022)

- Thời gian: 8:00, ngày 20/11/2022

- Địa điểm: Hội trường C

TT TS&TT