Tổ chức Ngày hội Tư vấn Tuyển sinh Hướng nghiệp - HUFI OPEN DAY 2023 02 04  Cơ sở chính HUFI, TT Thí nghiệm thực hành HUFI  02/04/2023

Tổ chức Ngày hội Tư vấn Tuyển sinh Hướng nghiệp - HUFI OPEN DAY 2023

Nhằm hỗ trợ tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp và giải đáp một cách toàn diện cho các em trước kỳ thi...

Tổ chức Ngày hội việc làm - HUFI TALENT DAY 2023 01 04  Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm Tp. HCM  01/04/2023

Tổ chức Ngày hội việc làm - HUFI TALENT DAY 2023

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh tổ chức Tuần Lễ Ngày hội việc làm “HUFI TALENT...

Tổ chức Đại hội Công đoàn Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM Khóa XII, nhiệm kỳ 2023-2028 24 03  Hội trường C  24/03/2023

Tổ chức Đại hội Công đoàn Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM Khóa XII, nhiệm kỳ 2023-2028

Đại hội Công đoàn Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh Khóa XII, nhiệm kỳ 2023-2028...