Tin tức hoạt động

Thông báo về việc tiếp tục kéo dài thời gian nghỉ học của sinh viên và học viên do dịch bệnh Covid-19 - Lần 5

Thông báo về việc tiếp tục kéo dài thời gian nghỉ học của sinh viên và học viên do dịch bệnh Covid-19 - Lần 5 Mới

Về việc tiếp tục kéo dài thời gian nghỉ học của sinh viên và học viên do dịch bệnh Covid-19

Lễ xuất cảnh du học giai đoạn 2 tại nước ngoài

Lễ xuất cảnh du học giai đoạn 2 tại nước ngoài Mới

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh (HUFI) đã long trọng tổ chức Lễ xuất cảnh đợt I năm 2020 đi học tập giai đoạn II tại nước ngoài dành cho các sinh viên theo học chương trình liên kết đào tạo 2+2 giữa HUFI và Đại học Mỹ Hòa (Đài...

Thông báo v/v triển khai giảng dạy và học tập theo phương thức trực tuyến  các học phần trong học kỳ 2 năm học 2019 – 2020

Thông báo v/v triển khai giảng dạy và học tập theo phương thức trực tuyến các học phần trong học kỳ 2 năm học 2019 – 2020 Mới

V/v triển khai giảng dạy và học tập theo phương thức trực tuyến các học phần trong học kỳ 2 năm học 2019 – 2020

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM - Giảm 25% học phí học trực tuyến trong dịch COVID 19.

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM - Giảm 25% học phí học trực tuyến trong dịch COVID 19. Mới

Trong buổi họp trực tuyến để thống nhất phương án học trong học kỳ 2 nằm học 2020, trong đó phương án học trực tuyến trường đã thống nhất giảm 25% học phí cho các môn mở trong học kỳ 2, thời gian để bắt đầu học trực tuyến dự kiến là vào giữa tháng 4...

Thông báo về việc gia hạn thời gian đóng học phí kỳ II năm học 2019-2020

Thông báo về việc gia hạn thời gian đóng học phí kỳ II năm học 2019-2020 Mới

Về việc gia hạn thời gian đóng học phí kỳ II năm học 2019-2020

Thông báo số 167/TB-DCT về việc tiếp tục cho sinh viên và học viên nghỉ học do dịch bệnh Covid-19 - Lần 7

Thông báo số 167/TB-DCT về việc tiếp tục cho sinh viên và học viên nghỉ học do dịch bệnh Covid-19 - Lần 7 Mới

Về việc tiếp tục cho sinh viên và học viên nghỉ học do dịch bệnh Covid-19 - Lần 7

Thông báo về việc tiếp tục cho sinh viên và học viên nghỉ học do dịch bệnh Covid-19 - Lần 6

Thông báo về việc tiếp tục cho sinh viên và học viên nghỉ học do dịch bệnh Covid-19 - Lần 6 Mới

Về việc tiếp tục cho sinh viên và học viên nghỉ học do dịch bệnh Covid-19

Tổng hợp đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 lần 01

Tổng hợp đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 lần 01 Mới

Tổng hợp đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 lần 01

Quy chế đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ (năm 2017)

Quy chế đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ (năm 2017) Mới

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh thông báo ban hành Quy chế đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ (năm 2017)

Thông báo kết quả sơ duyệt xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 15 năm 2020

Thông báo kết quả sơ duyệt xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 15 năm 2020 Mới

Kết quả sơ duyệt xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 15 năm 2020

Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 | Môn Vật Lý

Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 | Môn Vật Lý Mới

Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 | Môn Vật Lý

Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 | Môn toán

Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 | Môn toán Mới

Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 | Môn toán