Nhóm 1

1.1. Tên nhóm nghiên cứu: Nghiên cứu và ứng dụng dựa trên khoa học dữ liệu

- Tiếng Việt: Nghiên cứu và ứng dụng dựa trên khoa học dữ liệu

- Tiếng Anh: Research and Application based on Data Science      

- Tên gọi tắt (nếu có): RADS

1.2. Lĩnh vực chuyện môn hoạt động: Nghiên cứu đa ngành (Kinh tế, Du lịch, Công nghệ thông tin)

1.3. Loại hình nhóm nghiên cứu: Ứng dụng

1.4. Mục tiêu chiến lược:

- Thúc đẩy một số hướng nghiên cứu tiên tiến, liên ngành, tích hợp các lĩnh vực Công nghệ Thông tin, Kinh tế, Truyền thông, Du lịch... nhằm tạo ra các sản phẩm KHCN có tầm ảnh hưởng cao.

- Góp phần thu hút các nguồn đầu tư, phát triển, thúc đẩy các hợp tác về KHCN giữa Trường ĐH CNTP TP. HCM và các đối tác trong và ngoài nước.

- Phát triển đội ngũ nghiên cứu viên, giảng viên có năng lực, trình độ cao. Góp phần nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học.

- Đẩy mạnh hợp tác trong và ngoài nước, thu hút các nhà khoa học có trình độ cao công tác/cộng tác viên tại trường.

1.5. Trưởng nhóm (kèm theo lý lịch chi tiết)

Họ tên: Đỗ Hữu Hải

Học hàm/Học vị: Tiến sĩ

Chuyên môn: Quản trị kinh doanh

Đơn vị công tác: Khoa Quản trị Kinh doanh

Điện thoại: 0888151975             

Email: haidh1975@gmail.com

1.6. Danh sách các thành viên (kèm theo lý lịch chi tiết):

STT

Họ và tên

Học hàm/học vị

         Đơn vị công tác             

1

Đỗ Hữu Hải

TS

Trường Đại Học Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM

2

Nguyễn Hà Nam

PGS.TS

Đại học quốc gia Hà Nội

3

Trần Thị Ngọc Lan

TS

Trường Đại Học Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM

4

Nguyễn Xuân Quyết

TS

Trường Đại Học Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM

5

Ông Văn Năm

TS

Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM

6

Trần Đăng Hùng

ThS

Trường Đại Học Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM

7

Trần Thị Tuyết Linh

ThS

Trường Đại Học Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM

8

Lê Thành Trung

ThS

Đại học quốc gia Hà Nội

9

Bùi Hồng Đăng

TS

Trường Đại Học Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM

10

Phạm Bảo Dương

PGS.TS

Học viện nông nghiệp Việt Nam

11

Lê Thị Thanh Thủy

TS

Trường Đại học Hùng Vương

12

Trần Văn Hùng

TS

Trường Đại Học Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM

13

Nguyễn Thị Thúy Vinh

ThS

Trường Đại Học Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM

 

Nhóm 2

1.1. Tên nhóm nghiên cứu:

- Tiếng Việt: Công nghệ sinh học

- Tiếng Anh: Biotechnology

- Tên gọi tắt (nếu có):

1.2. Lĩnh vực chuyện môn hoạt động: Công nghệ sinh học

1.3. Loại hình nhóm nghiên cứu: Cơ bản

1.4. Mục tiêu chiến lược: Thu thập và xây dựng chỉ thị phân tử nhằm định danh, nhận diện và thiết lập quyền bảo hộ cho một số cây dược liệu đặc hữu của Việt Nam (ví dụ: sâm cau, xuyên tâm liên, râu mèo, hà thủ ô đỏ, hoàn ngọc). Xác định được kiểu gen của các giống cây có hoạt chất sinh học cao, từ đó xây dựng quy trình nhân nhanh cây giống và sản xuất sinh khối bằng phương pháp nuôi cấy tế bào. Hướng tới việc làm chủ quy trình nuôi cấy thu nhận hợp chất thứ cấp có giá trị dược liệu cũng như chuyển giao khoa học kỹ thuật các quy trình này.

1.5. Trưởng nhóm (kèm theo lý lịch chi tiết)

Họ tên: Hồ Viết Thế

Học hàm, học vị: Tiến sĩ

Chuyên môn: Đa dạng sinh học nông nghiệp

Đơn vị công tác: Khoa Công nghệ sinh học, trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0933025523 Email: thehv@hufi.edu.vn

1.6. Danh sách các thành viên (kèm theo lý lịch chi tiết):

STT

Họ và tên

Học hàm/học vị

Đơn vị công tác

1

Hồ Viết Thế

Tiến sĩ

ĐH CNTP

2

Ngô Thị Kim Anh

Thạc sĩ

ĐH CNTP

3

Nguyễn Minh Phương

Tiến sĩ

ĐH CNTP

4

Nguyễn Đình Trường

Tiến sĩ

ĐH Tân Tạo

5

Bùi Thanh Liêm

Tiến sĩ

Viện NC lúa đồng bằng sông Cửu Long

6

Trịnh Thị Hương

Tiến sĩ

ĐH CNTP

 

Nhóm 3

1.1. Tên nhóm nghiên cứu :

- Tiếng Việt: Ứng dụng vật liệu mới trong Kỹ thuật Môi trường

- Tiếng Anh: Applied materials in environmental engineering

- Tên gọi tắt (nếu có): AMEE

1.2. Lĩnh vực chuyện môn hoạt động: Nghiên cứu tổng hợp vật liệu mới ứng dụng để xử lý ô nhiễm môi trường

1.3. Loại hình nhóm nghiên cứu: Nghiên cứu ứng dụng

1.4. Mục tiêu chiến lược: Ứng dụng vật liệu mới để xử lý nước thải nhằm nâng cao hiệu quả xử lý, giảm chi phí xử lý

1.5. Trưởng nhóm (kèm theo lý lịch chi tiết)

Họ tên: Nguyễn Đức Đạt Đức

Học hàm/Học vị: Thạc sĩ

Chuyên môn: Công nghệ Môi trường

Đơn vị công tác: Khoa Môi Trường – Tài Nguyên và Biến Đổi Khí Hậu, Trường Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm Thành Phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0989215499

Email: ducndd@hufi.edu.vn

1.6. Danh sách các thành viên (kèm theo lý lịch chi tiết):

Stt

Họ và tên

Học hàm/học vị

Đơn vị công tác

1

Nguyễn Đức Đạt Đức

Thạc sĩ

Trường ĐH Công Nghiệp Thực Phẩm TP. HCM

2

Nguyễn Thị Thủy

Tiến sĩ

Trường ĐH Công Nghiệp Thực Phẩm TP. HCM

3

Phan Quang Huy Hoàng

Thạc sĩ

Trường ĐH Công Nghiệp Thực Phẩm TP. HCM

4

Nguyễn Xuân Hoàn

Phó giáo sư – Tiến sĩ

Trường ĐH Công Nghiệp Thực Phẩm TP. HCM

5

Nguyễn Tấn Phong

Phó giáo sư – Tiến sĩ

Trường ĐH Bách Khoa – ĐH Quốc Gia TP. HCM

6

Huỳnh Khánh An

Tiến sĩ

Trường ĐH Bách Khoa – ĐH Quốc Gia TP. HCM

 

Nhóm 4

1.1. Tên nhóm nghiên cứu:

- Tiếng Việt: Chỉ thị sinh học chẩn đoán ung thư

- Tiếng Anh: Diagnostic and Prognostic Biomarkers in Cancer

- Tên gọi tắt (nếu có): Chẩn đoán ung thư

1.2. Lĩnh vực chuyện môn hoạt động: Y sinh học

1.3. Loại hình nhóm nghiên cứu: nghiên cứu cơ bản đinh hướng ứng dụng

1.4. Mục tiêu chiến lược:

Mục tiêu chung: Hợp tác nghiên cứu giữa các trường đại học, viện nghiên cứu trong và ngoài nước để tạo ra các sản phẩn khoa học nhằm mục đích nâng cao năng lực và chất lượng giảng dạy giảng viên trong lĩnh vực Công nghệ sinh học nói chung và Y sinh học nói riêng. Đồng thời, nhóm nghiên cứu cũng nhắm tới mục tiêu đào tạo sinh viên, hướng dẫn sinh viên tham gia nghiên cứu và hoàn thành luận văn, luận án tốt nghiệp. Trên cơ sở đó hướng tới góp phần nâng cao thứ hạng của Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM ở trong nước cũng như quốc tế trong lĩnh vực nghiên cứu cơ bản định hướng ứng dụng.

Mục tiêu nghiên cứu của nhóm: Nghiên cứu, sàng lọc tìm kiếm các chỉ thị sinh học

(gene, protein) bằng phương pháp phân tích dữ liệu lớn (big data) kết hợp các thử

nghiệm trên mẫu bệnh nhân ung thư, từ đó xác định được chỉ thị sinh học ứng dụng

vào chẩn đoán ung thư. Xây dựng được quy trình chẩn đoán và tiên lượng ung thư dựa

vào các chỉ thị sinh hoc.Thử nghiệm các chỉ thị trên số lượng lớn mẫu bệnh nhân để

làm cơ sở cho sản xuất các bộ kit chẩn đoán ung thư.

Mục tiêu của đề tài này: Tìm được các chỉ thị sinh học và xây dựng được quy trình

chẩn đoán và tiên lượng ung thư gan.

1.5. Trưởng nhóm (kèm theo lý lịch chi tiết)

Họ tên: Trần Quỳnh Hoa

Học hàm, học vị: Tiến sĩ

Chuyên môn: Y sinh học

Đơn vị công tác: Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM

Điện thoại: 070-465-5730        

Email: hoatq@cntp.edu.vn

1.6. Danh sách các thành viên (kèm theo lý lịch chi tiết):

Stt

Họ và tên

Học hàm/học vị

Đơn vị công tác

1

Trần Quỳnh Hoa

Tiến sĩ

Trường ĐH Công Nghiệp Thực Phẩm TP. HCM

2

Nguyễn Minh Nam

Tiến sĩ

Đại học Tân Tạo

3

Nguyễn Thị Thu Huyền

Tiến sĩ

Trường ĐH Công Nghiệp Thực Phẩm TP. HCM

4

Hoàng Xuân Thế

Thạc sĩ

Trường ĐH Công Nghiệp Thực Phẩm TP. HCM

5

Lại Đình Biên

Thạc sĩ

Trường ĐH Công Nghiệp Thực Phẩm TP. HCM

 

Nhóm 5

1.1. Tên nhóm nghiên cứu:

- Tiếng Việt: Điện tử công suất và điều khiển máy điện

- Tiếng Anh: Power electronics and Machine control

- Tên gọi tắt (nếu có): PEMC

1.2. Lĩnh vực chuyên môn hoạt động: Điều khiển máy điện, chất lượng điện năng, năng lượng gió, năng lượng mặt trời.

1.3. Loại hình nhóm nghiên cứu: ứng dụng và triển khai.

1.4. Mục tiêu chiến lược:

- Nghiên cứu phát triển và triển khai các ứng dụng của điện tử công suất (điều khiển máy điện, chất lượng điện năng, năng lượng tái tạo…)  trong công nghiệp cũng như trong hệ thống điện.

- Nghiên cứu phát triển các giải thuật điều khiển tối ưu nhằm nâng cao vận hành điều khiển hệ thống.

- Hỗ trợ đào tạo cao học.

- Phát triển thành lab nghiên cứu ứng dụng và triển khai.

1.5. Trưởng nhóm (kèm theo lý lịch chi tiết)

Họ tên: Văn Tấn Lượng

Học hàm, học vị: Tiến sỹ

Chuyên môn: Kỹ thuật điện

Đơn vị công tác: Khoa Công nghệ Điện – Điện Tử

Điện thoại: 0909653157.

Email: luongvt@hufi.edu.vn

1.6. Danh sách các thành viên (kèm theo lý lịch chi tiết):

STT

Họ và tên

Học hàm/học vị

Đơn vị công tác

1

Văn Tấn Lượng

Tiến sỹ

Khoa CN Điện-Điện Tử

2

Lê Thành Tới

Thạc sỹ

Khoa CN Điện-Điện Tử

3

Phạm Thị Xuân Hoa

Tiến sỹ

Khoa CN Điện-Điện Tử

4

Đoàn Xuân Nam

Thạc sỹ

Khoa CN Điện-Điện Tử

5

Trần Hoàn

Thạc sỹ

Khoa CN Điện-Điện Tử

6

Nguyễn Ngọc Minh Đoàn

Kỹ sư

Khoa CN Điện-Điện Tử

(Học viên cao học)

 

Nhóm 6

1.1. Tên nhóm nghiên cứu: Quang lượng tử

- Tiếng Việt: Quang lượng tử

- Tiếng Anh: Quantum optics

- Tên gọi tắt (nếu có):

1.2. Lĩnh vực chuyện môn hoạt động: Quang học – Quang phổ

1.3. Loại hình nhóm nghiên cứu: Cơ bản

1.4. Mục tiêu chiến lược: Nghiên cứu điều khiển các tính chất quang của môi trường khí nguyên tử/phân tử kim loại kiềm (bao gồm: điều khiển sự hấp thụ, tán sắc tuyến tính và phi tuyến; nghiên cứu lưỡng ổn định quang và chuyển mạch toàn quang; tối ưu hóa các quá trình quang phi tuyến; nghiên cứu sự lan truyền xung và điều kiện lan truyền xung soliton, v.v.) dựa trên các hiệu ứng giao thoa lượng tử.

1.5. Trưởng nhóm (kèm theo lý lịch chi tiết)

Họ tên: Nguyễn Tuấn Anh

Học hàm, học vị: Tiến sĩ

Chuyên môn: Tiến sĩ Vật lý – Chuyên ngành Quang học

Đơn vị công tác: Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0977576957;

Email: anhhufi@gmail.com

1.6. Danh sách các thành viên (kèm theo lý lịch chi tiết):

STT

Họ và tên

Học hàm/học vị

Đơn vị công tác

1

Nguyễn Tuấn Anh

TS

Trường ĐHCN Thực phẩm Tp.HCM

2

Thái Doãn Thanh

ThS

Trường ĐHCN Thực phẩm Tp.HCM

3

Nguyễn Huy Bằng

PGS.TS

Trường ĐH Vinh

4

Lê Văn Đoài

TS

Trường ĐH Vinh

5

Hoàng Minh Đồng

TS

Trường ĐHCN Thực phẩm Tp.HCM

6

Lê Thị Minh Phương

TS

ĐH Sài Gòn

 

 Nhóm 7

1.1. Tên nhóm nghiên cứu:

- Tiếng Việt: Truy vấn ảnh theo tiếp cận ngữ nghĩa

- Tiếng Anh: Semantic-based Image Retrieval

- Tên gọi tắt (nếu có): SBIR-HCM

1.2. Lĩnh vực chuyện môn hoạt động: Khoa học phân tích dữ liệu

1.3. Loại hình nhóm nghiên cứu: Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng

1.4. Mục tiêu chiến lược: Nghiên cứu về phân tích ngữ nghĩa cho hình ảnh và tra cứu các hình ảnh tương tự theo nội dung từ đó đưa ra các mô tả ngữ nghĩa cho ảnh số. Các chủ đề nghiên cứu gồm:

(1) Các kỹ thuật khai phá dữ liệu và máy học để tra cứu ảnh theo nội dung như: kỹ thuật gom cụm, phân lớp, học không giám sát, bán giám sát và học có giám sát;

(2) Phương pháp học sâu (Deep Learning) cho bài toán phân tích và mô tả ngữ nghĩa hình ảnh;

(3) Phân tích ngữ nghĩa dữ liệu ảnh trong các lĩnh vực như: giáo dục, y tế, giải trí, điều tra, hệ thống thông tin địa lý…;

(4) Tra cứu hình ảnh theo nội dung và theo ngữ nghĩa nhằm ứng dụng trong các hệ thống đa quản lý dữ liệu đa phương tiện.

Nội dung nghiên cứu được ứng dụng xây dựng các hệ tra cứu ngữ nghĩa trong các lĩnh vực như:

(1) Chẩn đoán Y khoa qua hình ảnh, mô tả ngữ nghĩa cho ảnh Y khoa;

(2) Phân tích ngữ nghĩa và định danh (tra cứu thông tin, nguồn gốc) đối tượng một cách trực tiếp như: định danh Sinh viên, động vật, thực vật, phong cảnh;

(3) Hỗ trợ trong công tác điều tra nguồn gốc đối tượng, điều tra hình sự;

(4) Ứng dụng tra cứu đối tượng trong thư viện số, thư viện đa phương tiện;

(5) Tra cứu thông tin đối tượng trong hệ thống thông tin địa lý GIS như bản đồ số, dữ liệu hành trình;

(6) Hệ thống phân loại, nhận dạng đối tượng theo các phân lớp ngữ nghĩa dựa trên cơ chế học sâu…

1.5. Trưởng nhóm (kèm theo lý lịch chi tiết)

Họ tên: Văn Thế Thành

Học hàm, học vị: Tiến sĩ

Chuyên môn: Khoa học máy tính

Đơn vị công tác:Phòng QLKH&ĐTSĐH – Trường ĐH CNTP Tp.HCM (HUFI)

Điện thoại: 0989 984 900

Email: thanhvt@hufi.edu.vn    

1.6. Danh sách các thành viên (kèm theo lý lịch chi tiết):

STT

Họ và tên

Học hàm/học vị

Đơn vị công tác

1

Văn Thế Thành

Tiến sĩ

ĐH CNTP Tp.HCM (HUFI)

2

Nguyễn Văn Thịnh

Thạc sĩ

ĐH CNTP Tp.HCM (HUFI)

3

Nguyễn Minh Hải

Thạc sĩ

ĐH Sư Phạm Tp.HCM

4

Nguyễn Thị Định

Thạc sĩ

ĐH CNTP Tp.HCM (HUFI)

5

Lê Thị Vĩnh Thanh

Thạc sĩ

ĐH Bà Rịa-Vũng Tàu

6

Nguyễn Thị Uyên Nhi

Thạc sĩ

ĐH Sài Gòn