Sáng ngày 19/03/2022, Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục - Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Trường Đại học Vinh đã tiến hành phiên họp Hội đồng lần thứ X để thẩm định kết quả đánh giá chất lượng các chương trình đào tạo đã thực hiện xong quy trình đánh giá ngoài của 03 chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ của trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh: Công nghệ thực phẩm, Kỹ thuật môi trường và Quản trị kinh doanh.

Phiên họp được tổ chức bằng hình thức trực tuyến với sự chủ trì của TS. Trần Đình Quang, Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Trường Đại học Vinh, Chủ tịch Hội đồng cùng với TS. Vương Thị Minh Châu – Chuyên viên chính Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban Lãnh đạo Trung tâm và các thành viên Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục; Tổ Thư ký; Trưởng các Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài. Tham dự buổi họp tại Trường có sự tham dự của TS. Thái Doãn Thanh – Phó Hiệu trưởng Nhà trường và ThS. Dương Hoàng Kiệt – Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý chất lượng và lãnh đạo Khoa của 03 chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ.

Khai mạc phiên họp Hội đồng kiểm định chất lượng giáo - phiên họp thứ X

Khai mạc phiên họp, TS. Trần Đình Quang - Chủ tịch Hội đồng đã phát biểu chào mừng các thành viên Hội đồng và đại diện Trường, đồng thời thông qua chương trình phiên họp, công bố quy trình họp xét công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng và nguyên tắc làm việc của Hội đồng. Phiên họp đã được diễn ra trong 02 ngày 19/03/2022 và 20/03/2022.

Tiếp sau chương trình khai mạc, Hội đồng đã nghe TS. Thái Doãn Thanh – Phó Hiệu trưởng Nhà trường trình bày báo cáo tổng quan về Nhà trường, về các chương trình đào tạo được đánh giá; nghe Trưởng Đoàn đánh giá ngoài báo cáo về hoạt động đánh giá và kết quả đánh giá các tiêu chí theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các thành viên Hội đồng đã tiến hành chất vấn, thảo luận, trao đổi với đại diện Trường để làm rõ hơn thông tin về Nhà trường và 03 chương trình đào tạo, thấy được quá trình vận hành của Trường và chương trình đào tạo trong giai đoạn đánh giá để từ đó có thể đưa ra những gợi mở, định hướng và quyết nghị phù hợp để cải tiến nâng cao chất lượng cho giai đoạn tiếp theo.

Bế mạc phiên họp Hội đồng kiểm định chất lượng giáo - phiên họp thứ X

Trải qua 02 ngày làm việc chuyên nghiệp, công tâm, khách quan và trách nhiệm, vào cuối ngày 20/03/2022, lễ Bế mạc phiên họp đã được diễn ra. Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục, Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục – Trường Đại học Vinh đã tiến hành thảo luận và bỏ phiếu kín trực tiếp và trực tuyến qua email để thông qua nghị quyết về việc thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục của 03 chương trình đào tạo. Theo đó, Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục đã nhất trí với số phiếu 11/11 phiếu, công nhận 03 chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ của HUFI đã đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.

Sau phiên họp này, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Trường Đại học Vinh sẽ hoàn thiện các thủ tục theo quy trình kiểm định chất lượng để cấp Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng cho 03 chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ được thông qua cũng như công bố công khai kết quả đánh giá.

Trung tâm Quản lý chất lượng