Logo
Ngôn ngữ

Tuyển sinh

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM xét tuyển bổ sung nhiều ngành bậc ĐH năm 2019

04/09/2019

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM xét tuyển bổ sung nhiều ngành bậc ĐH năm 2019.

Ảnh: Thí sinh xét tuyển vào HUFI

Đợt này HUFI xét tuyển bổ sung 06 ngành đại học chính quy.

Các ngành ĐH tuyển bổ sung cho cả 2 phương thức: xét điểm thi THPT quốc gia năm 2019 và xét tuyển học bạ 3 năm THPT theo tổ hợp môn.

Ngưỡng điểm sàn nhận xét tuyển bổ sung bằng mức điểm chuẩn đợt 1 và thời gian nhận xét tuyển bổ sung đến ngày7/9/2019

Thông tin xét tuyển từng ngành như sau:

STT

MÃ NGÀNH

TÊN NGÀNH

TỔ HỢP XÉT TUYỂN

Điểm chuẩn đợt 1

Điểm thi THPT quốc gia 2019

Học bạ THPT

1

7540105

Công nghệ Chế biến thủy sản

A00, A01, B00, D07

15.00

54

2

7420201

Công nghệ Sinh học

A00, A01, B00, D07

16.05

60

3

7850101

Quản lý Tài nguyên môi trường

A00, A01, B00, D07

16.00

54