Cẩm nang học tập trực tuyến (Hướng dẫn sử dụng Microsoft Team và lưu ý khi học trực tuyến)

Cẩm nang học tập trực tuyến (Hướng dẫn sử dụng Microsoft Team và lưu ý khi học trực tuyến)

  •  14/04/2020
Cẩm nang học tập trực tuyến (Hướng dẫn sử dụng Microsoft Team và lưu ý khi học trực tuyến)
V/v triển khai giảng dạy và học tập theo phương thức trực tuyến  các học phần trong học kỳ 2 năm học 2019 – 2020

V/v triển khai giảng dạy và học tập theo phương thức trực tuyến các học phần trong học kỳ 2 năm học 2019 – 2020

  •  10/04/2020
V/v triển khai giảng dạy và học tập theo phương thức trực tuyến

các học phần trong học kỳ 2 năm học 2019 – 2020
Về việc gia hạn thời gian đóng học phí kỳ II năm học 2019-2020

Về việc gia hạn thời gian đóng học phí kỳ II năm học 2019-2020

  •  30/03/2020
Về việc gia hạn thời gian đóng học phí kỳ II năm học 2019-2020
Về việc tiếp tục cho sinh viên và học viên nghỉ học do dịch bệnh Covid-19 - Lần 7

Về việc tiếp tục cho sinh viên và học viên nghỉ học do dịch bệnh Covid-19 - Lần 7

  •  30/03/2020
Về việc tiếp tục cho sinh viên và học viên nghỉ học do dịch bệnh Covid-19 - Lần 7
Về việc tiếp tục cho sinh viên và học viên nghỉ học do dịch bệnh Covid-19 - Lần 6

Về việc tiếp tục cho sinh viên và học viên nghỉ học do dịch bệnh Covid-19 - Lần 6

  •  24/03/2020
Về việc tiếp tục cho sinh viên và học viên nghỉ học do dịch bệnh Covid-19
Kết quả sơ duyệt xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 15 năm 2020

Kết quả sơ duyệt xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 15 năm 2020

  •  11/03/2020
Kết quả sơ duyệt xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 15 năm 2020