Logo
Ngôn ngữ

Thông báo

Mời tham dự buổi seminar chuyên đề "Current Trend of Health Diet" do GS. Guoo-Shyng Wang Hsu trình bày

01/06/2019

Kính mời quý Thầy Cô và các em sinh viên quan tâm đến tham dự buổi seminar chuyên đề "Current Trend of Health Diet" do GS. Guoo-Shyng Wang Hsu trình bày.

Chi tiết