Lịch thi Olympic Toán và Vật lý sinh viên cấp trường năm học 2016 - 2017

21/11/2016

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP

THỰC PHẨM TP. HỒ CHÍ MINH

 

 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21   tháng 11 năm 2016

 

LỊCH THI OLYMPIC TOÁN VÀ VẬT LÝ SINH VIÊN

CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2016-2017

Địa điểm thi: Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh

Lịch thi: Cả ngày 27/11/2015 (chủ nhật)           

+ Buổi sáng: Gọi thí sính sinh vào phòng thi lúc 7h30

Môn thi

Thời gian

Phòng thi

Đại số

8h00-11h00

F401, F402

Giải Bài tập Vật lý

8h00-10h00

F501

Trắc nghiệm Vật lý

10h15-11h00

F501

 

+ Buổi chiều: Gọi thí sinh vào phòng thi lúc 13h30

Môn thi

Thời gian

Phòng thi

Giải tích

14h00-17h00

F401, F402

Thí nghiệm Vật lý

14h00-17h00

F301

                                               

 

CHỦ TICH HỘI ĐỒNG THI

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

 

 

Nguyễn Xuân Hoàn

 

Bản quyền thuộc về Trường Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm Tp.HCM - Thiết kế bởi EPMT

Đăng nhập

Sai thông tin đăng nhập