Lịch thi Olympic Toán và Vật lý sinh viên cấp trường năm học 2016 - 2017

21/11/2016

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP

THỰC PHẨM TP. HỒ CHÍ MINH

 

 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21   tháng 11 năm 2016

 

LỊCH THI OLYMPIC TOÁN VÀ VẬT LÝ SINH VIÊN

CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2016-2017

Địa điểm thi: Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh

Lịch thi: Cả ngày 27/11/2015 (chủ nhật)           

+ Buổi sáng: Gọi thí sính sinh vào phòng thi lúc 7h30

Môn thi

Thời gian

Phòng thi

Đại số

8h00-11h00

F401, F402

Giải Bài tập Vật lý

8h00-10h00

F501

Trắc nghiệm Vật lý

10h15-11h00

F501

 

+ Buổi chiều: Gọi thí sinh vào phòng thi lúc 13h30

Môn thi

Thời gian

Phòng thi

Giải tích

14h00-17h00

F401, F402

Thí nghiệm Vật lý

14h00-17h00

F301

                                               

 

CHỦ TICH HỘI ĐỒNG THI

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

 

 

Nguyễn Xuân Hoàn

 

Hình ảnh, hoạt động HUFI

Bản quyền thuộc về Trường Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm Tp.HCM - Thiết kế bởi EPMT

Đăng nhập

Sai thông tin đăng nhập