STT SỐ MÁY LẺ ĐƠN VỊ GHI CHÚ
1 0  Tổng đài  
2 102  Phòng quan sát camera (Trực thuộc P. CTSV-TTrGD) B.510
3 103  Phòng PGT.TS Lê Thị Hồng Ánh Phó hiệu trưởng
4 104  Trung tâm Tuyển sinh & Truyền thông Số máy 1
5 105  Khoa Công nghệ Thực phẩm  
6 106  Khoa Công nghệ Sinh học  
7 107  Phòng Đào tạo (Cấp phát văn bằng chứng chỉ) C.200
8 108  Phòng Tổ chức Hành chính  
9 109  Bảo vệ  
10 110  Văn Thư  
11 111  Khoa Công nghệ Thủy sản  
12 112  Khoa Công nghệ Hóa học  
13 113  Khoa Tài chính Kế toán  
14 114  Khoa Du lịch và Ẩm thực  
15 115  Văn phòng Đảng ủy C.304
16 116  Phòng QLKH&ĐTSĐH  
17 117  Khoa Môi trường - TN&BĐKH  
18 118  Phòng Đào tạo  
19 119  Khoa Chính trị - Luật   
20 120  Phòng Kế hoạch Tài chính  
21 121  Khoa Công nghệ Thông tin Số máy 1
22 122  Phòng CTSV&TTrGD  
23 123  Viện ĐT&HTQT  
24 124  Trung tâm Tuyển sinh & Truyền thông Số máy 2
25 125  Trung tâm Quản lý Chất lượng Số máy 1
26 126  Khoa Công nghệ May & Thiết kế thời trang  
27 127  Trung tâm Quản lý Chất lượng Số máy 2
28 128  Phòng Quản trị Thiết bị  
29 129  Phòng PGS.TS Nguyễn Xuân Hoàn Hiệu trưởng
30 130  Khoa Ngoại Ngữ  
31 131  Sảnh nhà C  
32 132  Trung tâm Công nghệ Thông tin  
33 133  Đoàn thành niên  
34 134  Khoa Quản trị Kinh doanh  
35 135  Khoa Khoa học Ứng dụng  
36 136  Khoa Công nghệ Thông tin Số máy 2
37 137  Trung tâm Thông tin Thư viện  
38 138  Phòng THS. Thái Doãn Thanh Phó hiệu trưởng
39 139  Trung tâm Dịch vụ  
40 142  Viện Nghiên cứu Chiến lược  
41 144  Phòng GS. Lê Huy Bá  
42 145  Phòng GS. Trần Thị Luyến  
43 38163319  Tổng đài  
38161673  
38425093  
54443793  
38163315  
54083612  
38163318  
38163317  
44 2854082304  Tuyển sinh  
45 2838100526  Trung Tâm Thí nghiệm Thực hành  
46 2838151409  Khoa Công nghệ Cơ khí  31 Chế Lan viên