Tìm thấy 6 kết quả

Tổ chức Seminar chuyên đề  “Marketing trong kỷ nguyên truyền thông và kỹ thuật số”

Tổ chức Seminar chuyên đề “Marketing trong kỷ nguyên truyền thông và kỹ thuật số”

  •  07/11/2023
Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Seminar chuyên đề “Marketing trong kỷ nguyên truyền thông và kỹ thuật số”.
Seminar “Điều gì làm cho một câu hỏi nghiên cứu và một bài báo học thuật trở nên thú vị”

Seminar “Điều gì làm cho một câu hỏi nghiên cứu và một bài báo học thuật trở nên thú vị”

  •  14/05/2023
Nhằm góp phần thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học và tạo cơ hội gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm và nâng cao trình độ nghiên cứu khoa học cho các giảng viên và người học sau đại học, sáng ngày 13/05,...
Tổ chức Seminar "Điều gì làm cho một câu hỏi NC và một bài báo học thuật trở nên thú vị"

Tổ chức Seminar "Điều gì làm cho một câu hỏi NC và một bài báo học thuật trở nên thú vị"

  •  13/05/2023
Tổ chức Seminar "Điều gì làm cho một câu hỏi NC và một bài báo học thuật trở nên thú vị"
Thông báo Seminar: Điều gì làm cho một câu hỏi nghiên cứu và một bài báo học thuật trở nên thú vị

Thông báo Seminar: Điều gì làm cho một câu hỏi nghiên cứu và một bài báo học thuật trở nên thú vị

  •  28/04/2023
Thông báo Tổ chức Seminar chuyên đề Điều gì làm cho một câu hỏi nghiên cứu và một bài báo học thuật trở nên thú vị
Seminar chuyên đề thuộc lĩnh vực công nghệ thực phẩm, công nghệ hóa học, môi trường – tài nguyên và biến đổi khí hậu

Seminar chuyên đề thuộc lĩnh vực công nghệ thực phẩm, công nghệ hóa học, môi trường – tài nguyên và biến đổi khí hậu

  •  21/04/2021
Seminar 1: Giám sát vi nhựa - một giải pháp thay thế mới góp phần đánh giá mức độ ô nhiễm của các độc tố hữu cơ trong môi trường thủy quyển
Seminar 2: Xu thế phát triển của khoa học phân tích và...
Seminar về lộ trình VN áp dụng IFRS, Công nghệ Ngân hàng - FINTECH (Khoa TC-KT)

Seminar về lộ trình VN áp dụng IFRS, Công nghệ Ngân hàng - FINTECH (Khoa TC-KT)

  •  29/09/2020
Seminar về lộ trình VN áp dụng IFRS, Công nghệ Ngân hàng - FINTECH (Khoa TC-KT)