Tìm thấy 10 kết quả

Kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” đầu khóa, năm học 2021 - 2022

Kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” đầu khóa, năm học 2021 - 2022

  •  14/09/2021
Nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống và công tác quản lý học sinh, sinh viên (HSSV) năm học 2021 - 2022, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh triển...
Công văn 3761/BGDĐT – GDCTHSSV về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên năm học 2021-2022

Công văn 3761/BGDĐT – GDCTHSSV về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên năm học 2021-2022

  •  02/09/2021
Căn cứ Chỉ thị số 800/CT-BGDĐT ngày 24/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 ứng phó dịch COVID-19, tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu...
Bài kiểm tra thu hoạch kết thúc Tuần sinh hoạt công dân – HSSV, đợt ngày 23, 24, 25, 26/01/2021

Bài kiểm tra thu hoạch kết thúc Tuần sinh hoạt công dân – HSSV, đợt ngày 23, 24, 25, 26/01/2021

  •  26/01/2021
Căn cứ vào kế hoạch triển khai Tuần sinh hoạt công dân - HSSV hàng năm, Nhà trường thông báo về Bài kiểm tra thu hoạch kết thúc Tuần sinh hoạt công dân – HSSV, đợt ngày 23, 24, 25, 26/01/2021, cụ thể...
Thông báo số 46/TB-CTSV&TTGD về việc đăng ký tham gia sinh hoạt & kiểm tra đánh giá lại đối với Tuần sinh hoạt công dân – HSSV, đợt ngày 23, 24, 25, 26/01/2020

Thông báo số 46/TB-CTSV&TTGD về việc đăng ký tham gia sinh hoạt & kiểm tra đánh giá lại đối với Tuần sinh hoạt công dân – HSSV, đợt ngày 23, 24, 25, 26/01/2020

  •  11/01/2021
Căn cứ vào kế hoạch triển khai Tuần sinh hoạt công dân - HSSV hàng năm, Nhà trường thông báo về việc triển khai đăng ký tham gia sinh hoạt và kiểm tra đánh giá lại đối với Tuần sinh hoạt công dân –...
Bài kiểm tra thu hoạch kết thúc Tuần sinh hoạt công dân – HSSV cuối khóa, năm học 2020 - 2021

Bài kiểm tra thu hoạch kết thúc Tuần sinh hoạt công dân – HSSV cuối khóa, năm học 2020 - 2021

  •  14/12/2020
Thực hiện thông báo số 999/TB-DCT; Ban tổ chức Tuần sinh hoạt công dân – HSSV công bố đường Link bài kiểm tra thu hoạch kết thúc Tuần sinh hoạt công dân – HSSV cuối khóa, năm học 2020 – 2021 như sau…
Thông báo số 999/TB-DCT V/v tổ chức kiểm tra thu hoạch kết thúc Tuần sinh hoạt công dân - HSSV cuối khóa, năm 2020-2021

Thông báo số 999/TB-DCT V/v tổ chức kiểm tra thu hoạch kết thúc Tuần sinh hoạt công dân - HSSV cuối khóa, năm 2020-2021

  •  09/12/2020
Thông báo số 999/TB-DCT V/v tổ chức kiểm tra thu hoạch kết thúc Tuần sinh hoạt công dân - HSSV cuối khóa, năm 2020-2021
Thông báo số 39/TB-CTSV&TTGD về việc đăng ký tham gia sinh hoạt & kiểm tra đánh giá lại đối với Tuần sinh hoạt công dân – HSSV năm 2020

Thông báo số 39/TB-CTSV&TTGD về việc đăng ký tham gia sinh hoạt & kiểm tra đánh giá lại đối với Tuần sinh hoạt công dân – HSSV năm 2020

  •  09/11/2020
Căn cứ vào kế hoạch triển khai Tuần sinh hoạt công dân - HSSV hàng năm, Nhà trường thông báo về việc triển khai đăng ký sinh hoạt và kiểm tra đánh giá lại cho sinh viên các khóa, thuộc diện chưa hoàn...
Đăng ký tham dự cuộc thi HSSV với ý tưởng khởi nghiệp 2020

Đăng ký tham dự cuộc thi HSSV với ý tưởng khởi nghiệp 2020

  •  13/10/2020
Đăng ký tham dự cuộc thi dành cho Học sinh Sinh viên với ý tưởng Khởi nghiệp năm 2020
Kế hoạch số 756/KH-DCT về việc tổ chức Tuần sinh hoạt công dân - HSSV giữa khóa và cuối khóa năm học 2020 - 2021

Kế hoạch số 756/KH-DCT về việc tổ chức Tuần sinh hoạt công dân - HSSV giữa khóa và cuối khóa năm học 2020 - 2021

  •  10/10/2020
Tuần sinh hoạt công dân - HSSV giữa khóa và cuối khóa được tổ chức hàng năm nhằm giúp HSSV hiểu rõ quyền lợi & nghĩa vụ, nâng cao ý thức trách nhiệm công dân của HSSV thông qua công tác tuyên truyền,...
Kế hoạch số 624/KH-DCT về việc tổ chức Tuần sinh hoạt công dân - HSSV đầu khóa năm học 2020 - 2021

Kế hoạch số 624/KH-DCT về việc tổ chức Tuần sinh hoạt công dân - HSSV đầu khóa năm học 2020 - 2021

  •  10/10/2020
Tuần sinh hoạt công dân - HSSV là một hoạt động giáo dục định hướng nhằm cung cấp và cập nhật thông tin đầy đủ, kịp thời đến HSSV tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và quốc tế; chủ...