Lưu ý:

- Sinh viên Scan (hoặc chụp hình) lưu lại một bản các giấy tờ gửi đi để đối chiếu khi cần thiết.

- Sinh viên kiểm tra đầy đủ các giấy tờ theo thông báo trước khi gửi (Lưu ý: bản sao có công chứng).

- Sinh viên gửi thư phải ghi đầy đủ địa chỉ nêu trong thông báo tránh trường hợp bị thất lạc.

- Trường hợp sinh viên không thể xin xác nhận của khoa vì tình hình dịch bệnh, sinh viên bỏ trống nội dung đó.

- Biểu mẫu sinh viên tải TẠI ĐÂY