Khảo sát

Thông báo về việc khảo sát sinh viên thuộc diện hoàn cảnh khó khăn có nhu cầu về máy tính, thiết bị học trực tuyến

Thông báo về việc khảo sát sinh viên thuộc diện hoàn cảnh khó khăn có nhu cầu về máy tính, thiết bị học trực tuyến mới

Để chủ động nắm bắt tình hình và có các phương án hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn có thiết bị học tập trực tuyến, Trường Đại học công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh tiến hành khảo sát một số nội dung như sau:

Công văn số 965/BGDĐT-GDĐH ngày 11/03/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc khảo sát tình hình dạy và học trực tuyến trong thời gian dịch bệnh Covid-19

Công văn số 965/BGDĐT-GDĐH ngày 11/03/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc khảo sát tình hình dạy và học trực tuyến trong thời gian dịch bệnh Covid-19 mới

Công văn số 965/BGDĐT-GDĐH ngày 11/03/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc khảo sát tình hình dạy học online

Khảo sát sự kỳ vọng của SV mới nhập học về HUFI

Khảo sát sự kỳ vọng của SV mới nhập học về HUFI mới

Để nâng cao chất lượng tuyển sinh đầu vào và kịp thời nắm bắt những mong muốn của sinh viên (SV) khi chọn trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp. HCM là nơi học tập, nghiên cứu, Nhà trường triển khai đợt khảo sát lấy ý kiến của SV mới nhập học. Mọi...