PHỤ LỤC: 

ĐƠN ĐĂNG KÝ

ĐỘI VĂN NGHỆ XUNG KÍCH, NGƯỜI DẪN CHƯƠNG TRÌNH VÀ ĐỘI LỄ TÂN

- Sinh viên tải mẫu đơn về (Click vào dòng chữ ĐƠN ĐĂNG KÝ phía trên), điền thông tin đăng ký và gởi về Ban tổ chức qua địa chỉ:

- Cô Lương Thị Kim Ngân - Phòng CTSV&TTGD

  • Điện thoại: 0974655306
  • Email: nganltk@hufi.edu.vn