PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

Phạm Xuân Đông
Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính

Lịch sử phát triển

Khi thành lập trường Cán bộ Kinh tế kỹ thuật thực phẩm TP. Hồ Chí Minh, phòng được thành lập với tên Phòng tài vụ. Năm 2001 đổi tên thành phòng Kế hoạch tài chính, khi trường nâng cấp thành Trường Cao đẳng Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

Chức năng, nhiệm vụ

  • Xây dựng và thực hiện các kế hoạch tài chính trong ngắn hạn, trung và dài hạn.
  • Lập dự toán, tổ chức công tác kế toán, báo cáo quyết toán các nguồn kinh phí của trường theo quy định.
  • Hướng dẫn chế độ kế toán, phổ biến các văn bản của nhà nước về quản lý tài chính, tổ chức thực hiện việc kiểm tra tài chính đối với các đơn vị có hoạt động thu - chi tài chính và sử dụng ngân sách.
  • Thực hiện theo dõi quyết toán ấn chỉ thuế, biên lai trường, thuế thu nhập cá nhân, kinh phí khoán; và theo dõi tài khoản của trường tại các ngân hàng, kho bạc.
  • Phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan tổ chức quản lý thực hiện có hiệu quả và tiết kiệm nguồn lực tài chính, tài sản của trường.
  • Thực hiện công tác tổng hợp, báo cáo về hoạt động tài chính theo chế độ kế toán hiện hành. Bảo quản, lưu trữ các chứng từ kế toán theo quy định.

Thông tin liên lạc:

Địa chỉ: 140 Lê Trọng Tấn, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, Tp. HCM

Điện thoại: (028)38161673 - (028)38163319 - 120

E - mail:

Website: