PHÒNG ĐÀO TẠO

Nguyễn Thanh Nguyên
Phó Trưởng Phòng Đào tạo - Phụ trách Phòng

Lịch sử phát triển

Phòng Đào tạo ra đời cùng với sự ra đời của trường Cán bộ Kinh tế kỹ thuật Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh năm 1982. Tên gọi ban đầu là phòng Giáo vụ. Trải qua 35 năm xây dựng và phát triển, Phòng Đào tạo đã chứng kiến nhiều thay đổi cả về tên gọi, bộ máy tổ chức, cán bộ quản lý lãnh đạo, chức năng nhiệm vụ chuyên môn.

Chức năng, nhiệm vụ

  • Tham mưu cho Ban Giám hiệu trong việc xác định quy mô đào tạo, cơ cấu ngành nghề. Xây dựng các đề án, chiến lược phát triển các ngành, nghề đào tạo trong trường với các loại hình đào tạo thích hợp. Nghiên cứu đề xuất các biện pháp nhằm cải tiến và hoàn thiện nội dung, chương trình, giáo trình, quy trình, phương pháp đào tạo và quản lý chất lượng đào tạo toàn diện;
  • Phối hợp với các Khoa xây dựng mục tiêu, chương trình đào tạo, cụ thể hoá mục tiêu đào tạo theo từng giai đoạn đảm bảo cơ cấu ngành nghề phù hợp với nhu cầu xã hội;
  • Xây dựng kế hoạch giảng dạy, học tập cho từng khoá học, từng năm học, từng ngành, từng cấp đào tạo trong trường, đồng thời theo dõi, giám sát, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch đào tạo, nội dung, chương trình, giảng dạy, học tập, thi, kiểm tra cũng như việc thực hiện kế hoạch chung. Xây dựng thời khoá biểu, bố trí và điều hành lịch trình giảng dạy – học tập, giám sát, đôn đốc;
  • Quản lý việc cấp phát văn bằng, chứng chỉ cho sinh viên, học sinh theo đúng qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thành tựu

Nhìn lại suốt chặng đường mấy chục năm qua, trong bất cứ giai đoạn nào, tập thể cán bộ của Phòng Đào tạo luôn phát huy được truyền thống đoàn kết, nỗ lực, tinh thần quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Với những thành tích trong hoạt động, Phòng Đào tạo đã được nhận nhiều Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương, Uỷ ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh… Nhiều cán bộ của phòng được nhận bằng khen, được công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua, lao động tiên tiến hàng năm.

Thông tin liên lạc:

Địa chỉ: Tâng trệt nhà C, 140 Lê Trọng Tấn, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, Tp. HCM

Điện thoại: (028)38161673 - (028)38163319 - 118

E - mail: daotao@hufi.edu.vn

Website: http://daotao.hufi.edu.vn/