PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN VÀ THANH TRA GIÁO DỤC

Phan Xuân Cường

Trưởng Phòng Công tác Sinh Viên và Thanh tra Giáo dục

Tập thể cán bộ viên chức phòng Công tác Sinh viên & Thanh tra Giáo dục

1. Lịch sử hình thành

Phòng Công tác Sinh viên & Thanh tra Giáo dục có quá trình hình thành và phát triển gắn liền với lịch sử hình thành và phát triển của trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh.

Phòng Công tác Sinh viên & Thanh tra Giáo dục trước đây là một bộ phận trực thuộc phòng Đào tạo. Năm 2001, Trường được nâng cấp từ trường Trung học lên trường Cao đẳng Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh. Trước nhu cầu và qui mô phát triển của nhà trường, phòng Công tác Học sinh, sinh viên được ra đời.

Ngày 23/8/2011 phòng Công tác Chính trị và Học sinh, sinh viên được thành lập theo Quyết định số 1028/QĐ-DCT của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở sáp nhập Phòng Công tác Chính trị và Phòng Công tác Học sinh, sinh viên.

Đến ngày 30/8/2018, Phòng Công tác Sinh viên & Thanh tra Giáo dục được thành lập dựa trên Quyết định số 1942/QĐ-ĐCT của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh trên sơ sở sáp nhập và đổi tên phòng Công tác Chính trị & Học sinh Sinh viên.

2. Chức năng và nhiệm vụ

2.1. Chức năng:

Tham mưu giúp Hiệu trưởng trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác học sinh sinh viên theo chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định hiện hành của Bộ Giáo dục & Đào tạo và của Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh;  Tổ chức thực hiện các hoạt động thanh tra, giám sát các hoạt động nội bộ của Nhà trường.

2.2. Nhiệm vụ:

Phòng Công tác Sinh viên & Thanh tra Giáo dục có những nhiệm vụ sau:

a) Thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng.

b) Thực hiện công tác học sinh sinh viên.

c) Thực hiện các chế độ, chính sách đối với HSSV.

d) Thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự trường học.

e) Thực hiện công tác y tế, thể thao.

g) Thực hiện công tác thanh tra, giám sát

3. Cơ cấu tổ chức và đội ngũ nhân sự: Tổng số  viên chức và người lao động của đơn vị: 19 (trong đó có 05 giảng viên)

4. Thành tựu

Trải qua gần 20 năm hình thành và phát triển, với phương châm “Dạy tốt - Học tốt - Phục vụ tốt”, Phòng Công tác Sinh viên & Thanh tra Giáo dục luôn lấy sự hài lòng của người học làm động lực cho sự phấn đấu của mình.

Đội ngũ cán bộ viên chức của phòng là một tập thể vững mạnh, gương mẫu, có truyền thống đoàn kết, gắn bó, giúp đỡ nhau hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời ngày càng được chuẩn hóa về trình đồ chuyên môn và nghiệp vụ, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trong thời gian qua, với sự nỗ lực phấn đấu không ngừng nghỉ, tập thể phòng Công tác Sinh viên & Thanh tra Giáo dục và nhiều cá nhân trong đơn vị đã nhận được các danh hiệu cao quí

 4.1 Khen thưởng tập thể:

- 02 Bằng khen về công tác y tế của Bộ Y tế và Bộ Công thương.

- 02 Bằng khen Đơn vị xuất sắc của Bộ Công thương.

4.2 Khen thưởng cá nhân:

- 03 Bằng khen của Bộ Công thương.

- 03 Bằng khen của Công đoàn Công nghiệp Việt Nam.

- 02 Bằng khen của UBND Tp Hồ Chí Minh.

- 02 Bằng khen của Thành đoàn Tp. Hồ Chí Minh.

- 01 Bằng khen của Liên đoàn Lao động Tp. Hồ Chí Minh.

- 02 Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Giáo dục Đào tạo”.

- 02 Huy hiệu Thành phố Hồ Chí Minh.

- 01 Huy hiệu danh dự “Vì thế hệ trẻ”.

- 01 Danh hiệu Chiến sĩ thi đua Bộ Công thương và nhiều danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, danh hiệu lao động tiên tiến.

Trong 5 năm gần đây (2014-2019), tập thể đơn vị đã dành được nhiều danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cao quý

5. Thông tin liên lạc

Địa chỉ: Tầng trệt nhà D – Số 140 Lê Trọng Tấn, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0283.8163318                            Fax: 0283.8163320

E - mail: 

Website: http://dpasa.hufi.edu.vn/