HIỆU TRƯỞNG

PGS TS NGUYỄN XUÂN HOÀN

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

PGS TS LÊ THỊ HỒNG ÁNH
THS THÁI DOÃN THANH

Thông tin liên lạc:

Địa chỉ: 140 Lê Trọng Tấn, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, Tp. HCM

Điện thoại: (028) 38161673 - (028) 38163319

E - mail: info@hufi.edu.vn

Website: http://hufi.edu.vn/