BAN GIÁM HIỆU

PGS. TS. NGUYỄN XUÂN HOÀN
HIỆU TRƯỞNG

 

                              

THS. THÁI DOÃN THANH                               PGS. TS. LÊ THỊ HỒNG ÁNH

PHÓ HIỆU TRƯỞNG                                           PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

Thông tin liên lạc:

Địa chỉ: 140 Lê Trọng Tấn, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, Tp. HCM

Điện thoại: (08)38161673 - (08)38163319

E - mail: info@hufi.edu.vn

Website: http://hufi.edu.vn/