HIỆU TRƯỞNG

PGS TS NGUYỄN XUÂN HOÀN

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

PGS TS LÊ THỊ HỒNG ÁNH
THS THÁI DOÃN THANH

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TRONG BAN GIÁM HIỆU

Thông tin liên lạc:

Địa chỉ: 140 Lê Trọng Tấn, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, Tp. HCM

Điện thoại: (028) 38161673 - (028) 38163319

E - mail: info@hufi.edu.vn

Website: https://hufi.edu.vn/