1. Tên giải: Đã có thành tích đột xuất trong công tác nghiên cứu khoa học, được Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản TP. Hồ Chí Minh và Bộ Khoa học và Công nghệ chứng nhận đạt giải thưởng Khoa học và Công nghệ thanh niên Quả cầu vàng năm 2017.

 • Loại giải: Quả cầu vàng
 • Năm đạt: 2017
 • Tên cá nhân: TS. Nguyễn Thị Thủy
 • Đơn vị: - Đơn vị: Khoa Môi trường - Tài nguyên và Biến đổi khí hậu

2. Tên giải: Giảng viên hướng dẫn sinh viên đạt Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka lần XX năm 2018.

 • Loại giải: Nhất
 • Năm đạt: 2018
 • Tên cá nhân: ThS. Hoàng Thị Ngọc Nhơn
 • Đơn vị: Khoa Công nghệ Thực phẩm

3. Tên giải: Giảng viên hướng dẫn sinh viên đạt Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka lần XX năm 2018.

 • Loại giải: Nhì
 • Năm đạt: 2018
 • Tên cá nhân: ThS. Hoàng Thị Trúc Quỳnh
 • Đơn vị: Khoa Công nghệ Thực phẩm

4. Tên giải: Giảng viên hướng dẫn sinh viên đạt Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka lần XX năm 2018.

Loại giải: Ba

 • Năm đạt: 2018
 • Tên cá nhân: ThS. Liêu Mỹ Đông
 • Đơn vị: Khoa Công nghệ Thực phẩm

5. Tên giải: Đã có thành tích đột xuất trong công tác nghiên cứu khoa học, được Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản TP. Hồ Chí Minh và Bộ Khoa học và Công nghệ chứng nhận đạt giải thưởng Khoa học và Công nghệ thanh niên Quả cầu vàng năm 2018.

 • Loại giải: Quả cầu vàng
 • Năm đạt: 2018
 • Tên cá nhân: TS. Phạm Thị Phương Thùy
 • Đơn vị: Khoa Công nghệ Sinh học

6. Tên giải: Được Trung ương Hội xuất bản Việt Nam chứng nhận đạt giải B, giải thưởng sách quốc gia năm 2019.

 • Loại giải: Giải B
 • Năm đạt: 2019
 • Tên cá nhân: GS. TSKH. Lê Huy Bá
 • Đơn vị: - Đơn vị: Khoa Môi trường - Tài nguyên và Biến đổi khí hậu

7. Tên giải: Đã có nhiều đóng góp trong hoạt động khoa học công nghệ và phát triển hoạt động sáng tạo khoa học kỹ thuật của thanh thiếu niên, học sinh và sinh viên giai đoạn 2016 – 2018, được Bộ Khoa học và Công nghệ tặng bằng khen ngày 09 tháng 12 năm 2019.

Thành tích: Bằng khen

 • Năm đạt: 2019
 • Tên cá nhân: PGS. TS Nguyễn Xuân Hoàn
 • Đơn vị: Khoa Môi trường - Tài nguyên và Biến đổi khí hậu

8. Tên giải: Giảng viên hướng dẫn sinh viên đạt Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka lần XXI năm 2019.

 • Loại giải: Nhất
 • Năm đạt: 2019
 • Tên cá nhân: ThS. Liêu Mỹ Đông
 • Đơn vị: Khoa Công nghệ Thực phẩm

9. Tên giải: Giảng viên hướng dẫn sinh viên đạt Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka lần XXI năm 2018.

 • Loại giải: Khuyến khích
 • Năm đạt: 2019
 • Tên cá nhân: ThS. Đinh Thị Phan Liên
 • Đơn vị: Khoa Công nghệ Thực phẩm

10. Tên giải: Giảng viên hướng dẫn sinh viên đạt Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka lần XXI năm 2019.

 • Loại giải: Khuyến khích
 • Năm đạt: 2019
 • Tên cá nhân: ThS. Đinh Huy Hoàng
 • Đơn vị: - Đơn vị: Khoa Môi trường - Tài nguyên và Biến đổi khí hậu