Vào ngày 20 tháng 09 năm 2023 Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố danh sách 85 đề tài vào vòng chung khảo Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học năm 2023.

Trong đó, chúc mừng 02 đề tài của Trường Đại học Công Thương Thành Phố Hồ Chí Minh lọt vào vòng chung kết giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2023 do bộ giáo dục và đào tạo, bộ khoa học và công nghệ phối hợp tổ chức thuộc lĩnh vực khoa học nông nghiệp và khoa học kỹ thuật và công nghệ:

STT TÊN ĐỀ TÀI SINH VIÊN THỰC HIỆN GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

1

Nghiên cứu quy trình phân tích tính thật giả của chất béo sữa bằng phương pháp HPLC kết hợp Chemometric

Thạch Kiên Thị Linh Đa, Nguyễn Ngọc Quý

TS. Nguyễn Văn Anh

2

Nghiên cứu quá trình thu nhận và đánh giá hoạt tính sinh học của fucoxathin và lipid từ rong Sargassum Oligocystum

Thành Hoàng Phi Yến, Võ Phan Tuấn Vũ, Trần Thị Yến Nhi, Huỳnh Nguyễn Châu Nhi, Phạm Phương Thảo

ThS. Hoàng Thị Ngọc Nhơn

Sinh viên NCKH là một trong những phương thức học tập hiệu quả nhất hiện nay, bởi trong quá trình nghiên cứu, sinh viên có thể tiếp cận kiến thức lý luận và kiến thức thực tiễn thông qua nhiều kênh thông tin khác nhau: qua bài giảng trên lớp, nghiên cứu tài liệu, sách, báo trên Internet, hoặc các sản phẩm thực tiễn trong cuộc sống… qua đó tạo cho mình cách học tập khoa học và khơi gợi khả năng sáng tạo. Có thể khẳng định rằng, sinh viên tham gia NCKH sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho bản thân.

Giải thưởng Khoa học và công nghệ dành cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học đã thực sự trở thành một sân chơi khoa học lớn của sinh viên. Thông qua giải thưởng này, nhiều ý tưởng nghiên cứu của sinh viên đã góp phần hình thành ý tưởng khởi nghiệp, nhiều đề tài đạt giải thưởng năm nay có tính sáng tạo cao, nội dung phong phú, có khả năng triển khai ứng dụng hoặc có thể phát triển thành sản phẩm thương mại.

Một lần nữa, chúc mừng 02 đề tài vào vòng chung kết Giải thưởng Khoa học và công nghệ dành cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2023 và chúc các bạn sinh viên tiếp tục tự tin và giành chiến thắng cao nhất tại vòng chung kết cuộc thi năm nay.

>>> Bộ GDĐT công bố danh sách 85 đề tài vào vòng chung khảo Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học năm 2023

Ban biên tập website HUIT

TT TS&TT

Theo Phòng KHCN