STT MÃ NGÀNH TÊN NGÀNH Mô tả
1 7540101 Công nghệ thực phẩm Xem thêm
2 7540110 Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm Xem thêm
3 7540105 Công nghệ chế biến thuỷ sản Xem thêm
4 7620303 Khoa học thuỷ sản Xem thêm
5 7340301 Kế toán Xem thêm
6 7340201 Tài chính - Ngân hàng Xem thêm
7 7340101 Quản trị kinh doanh Xem thêm
8 7340120 Kinh doanh quốc tế Xem thêm
9 7380107 Luật kinh tế Xem thêm
10 7720499 Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực Xem thêm
11 7720498 Khoa học chế biến món ăn Xem thêm
12 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Xem thêm
13 7810202 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống Xem thêm
14 7810201 Quản trị khách sạn (Ngành mới) Xem thêm
15 7220201 Ngôn ngữ Anh Xem thêm
16 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc (Ngành mới) Xem thêm
17 7480201 Công nghệ thông tin Xem thêm
18 7480202 An toàn thông tin Xem thêm
19 7510202 Công nghệ chế tạo máy Xem thêm
20 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Xem thêm
21 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử Xem thêm
22 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Xem thêm
23 7510401 Công nghệ kỹ thuật hoá học Xem thêm
24 7510402 Công nghệ vật liệu Xem thêm
25 7540204 Công nghệ dệt, may Xem thêm
26 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường Xem thêm
27 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường Xem thêm
28 7420201 Công nghệ sinh học Xem thêm