Ngày 01 tháng 3 năm 2020, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh đã ký quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm PGS. TS. Nguyễn Tấn Phong - Phó Trưởng khoa Môi trường của Trường Đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh làm Trưởng khoa Môi trường - Tài nguyên và Biến đổi khí hậu của Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh.

PGS. TS Nguyễn Tấn Phong là người được đào tạo tại Vương Quốc Anh, có nhiều kinh nghiệm NCKH và đào tạo trong lĩnh vực môi trường. Ông cũng có nhiều đề tài NCKH các cấp, hướng dẫn nhiều học viên cao học, nghiên cứu sinh và có nhiều bài báo công bố trên các tạp chí khoa học uy tín trong và ngoài nước.

Phòng Tổ chức Hành chính