STT Tên tài liệu Mô tả
1 Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư Cuốn sách này gồm ba chương. Chương đầu tiên là tổng quan về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Chương thứ hai trình bày về các công nghệ biến đổi chính. Chương thứ ba đưa ra những góc nhìn sâu về tác động của cuộc cách mạng và một số thách thức chính sách mà nó đặt ra.
2 Sổ tay kỹ năng quản lý Tài liệu này cung cấp cho các nhà quản lý các kỹ năng cần thiết trong hoạt động lãnh đạo, quản lý.
3 Đào tạo trực tuyến trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0 Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia - Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân 2017
4 Đánh giá kết quả học tập của sinh viên, công tác quản lý sinh viên, chính sách thu hút và sử dụng nhân lực của HUFI Kỷ yếu Hội thảo “Đánh giá kết quả học tập của sinh viên, công tác quản lý sinh viên, chính sách thu hút và sử dụng nhân lực của HUFI” là một trong những Kỷ yếu  Hội thảo chuyên đề với mục tiêu phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động về công tác đánh giá kết quả học tập của sinh viên, công tác quản lý sinh viên, chính sách thu hút và sử dụng nhân lực của HUFI trong giai đoạn 2016 – 2020.
5 Liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp trong việc giải quyết việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp Thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng giáo dục đại học, cao đẳng trên địa bàn Thành phố; Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh đặt hàng với Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp trong việc giải quyết việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp”. Đây là Kỷ yếu của Hội thảo.
6 Chỉ số đánh giá ảnh hưởng của công bố khoa học và việc tham gia các CSDLKH trực tuyến (Ví dụ Research Gate và Google Scholar) Bài trình bày của tác giả Phạm Khắc Liệu - Ban KHCN&MT Đại học Huế, làm rõ ý nghĩa các chỉ số Chỉ số đánh giá ảnh hưởng của công bố khoa học và việc tham gia các CSDLKH trực tuyến.
7 Tương lai nền kinh tế số của Việt Nam hướng tới năm 2030 và 2045 Báo cáo Tương lai nền kinh tế số của Việt Nam dưới đây là dự án đầu tiên trong khuôn khổ chương trình Aus4Innovation. CSIRO và Bộ Khoa học Công nghệ là đồng tác giả của báo cáo này. Một số kết quả ban đầu của dự án đã được trình bày tại hội thảo chuyên đề về các xu thế chủ đạo của cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 – Cơ hội và thách thức đối với Việt Nam, do Bộ Khoa học Công nghệ chủ trì diễn ra vào ngày 13 tháng 7 năm 2018 trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh về Công nghiệp 4.0 do Ủy ban Kinh tế Trung ương và Chính phủ Việt Nam đồng tổ chức. Những kết quả này được các Bộ, ngành và người tham gia đánh giá cao. Trong buổi ra mắt dự án Aus4Innovation vào tháng 1 năm 2019, các kết quả của báo cáo một lần nữa được trình bày lại và nhận được đánh giá tích cực từ các đối tác quốc tế như Ngân hàng Thế giới và Ngân hàng Phát triển châu Á.
8 Cẩm nang đào tạo hỗn hợp
Quyển cẩm nang này được biên soạn nhằm giúp các cơ sở giáo dục đại học thành viên Hội nghị Hiệu trưởng Pháp ngữ Khu vực Châu Á-Thái Bình Dương (CONFRASIE)có được một công cụ bổ ích, góp phần triển khai hiệu quả phương thức đào tạo hỗn hợp (blended-learning) trong các chương trình đào tạo chính quy bậc cử nhân, thạc sĩ và tiến . Cuốn sách gồm nhiều chương thể hiện đầy đủ toàn bộ quá trình thực hiện một dự án triển khai đào tạo hỗn hợp, bắt đầutừ việcxác định chính sách chất lượng trong thiết kế chương trình đào tạo hỗn hợp cho đến khi đánh giá kết quả đạt được...
9

Giải thích và hướng dẫn sử dụng thuật ngữ dùng trong kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo (version 1.0)

 

Tài liệu này được xây dựng nhằm mục đích giúp các cơ sở giáo dục đại học và các bên tham gia vào hoạt động tự đánh giá, cải tiến chất lượng cũng như kiểm định chất lượng giáo dục (theo các bộ tiêu chuẩn của Việt Nam và của AUN-QA) hiểu rõ và sử dụng hiệu quả hơn các thuật ngữ mới trong các công việc liên quan.Các thuật ngnày có thđược tìm hiểu độc lập dựa trên bảng Mục lục.