Ngày

Thời gian

Tiêu đề

Chủ trì

Địa điểm

Thành phần tham gia

Ghi chú

Thứ hai
26/07/2021

08h00 - 11h00

Họp về Dự thảo Quy chế Đào tạo Sau đại học

Lê Thị Hồng Ánh

Online (Ms Teams)

Bùi Chí Hiếu, Nguyễn Thị Anh Thư, Phù Thị Ngọc Giàu, Trần Thanh Trâm, Văn Thế Thành

Phòng QLKH&ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu cuộc họp.

Thứ ba
27/07/2021

09h00 - 10h30

Họp về việc rà soát lại công tác nhập học đợt 1A

Thái Doãn Thanh

Online (MS Teams): https://bitly.com.vn/3i36zg

Bùi Chí Hiếu, Cao Thị Kiều Vinh, Đinh Thị Hiền Hòa, Hoàng Thị Thoa, Mai Hồng Công, Nguyễn Anh Sơn, Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Minh Ngọc, Nguyễn Thanh Nguyên, Nguyễn Thị Hồng, Nguyễn Thị Thúy Hà, Nguyễn Văn Dung, Nguyễn Văn Khả, Phạm Thái Sơn, Phạm Xuân Đông, Phan Xuân Cường, Trần Minh Bảo, Trần Thụy Miên Trường, Trần Tín Nghị, Trần Văn Khương, Võ Duy Ân, Võ Văn Vũ

Các đơn vị có thể bố trí thêm nhân sự tham gia họp (nếu thấy cần thiết)

14h00 - 15h30

Demo thi trắc nghiệm online và họp thống nhất các quy trình giải quyết trực tuyến cho sinh viên

Thái Doãn Thanh

Online (Zoom): ID: 91422401149 - D629

Bùi Chí Hiếu, Cao Thị Kiều Vinh, Dương Hoàng Kiệt, Hoàng Thị Thoa, Lê Ngọc, Ngô Thị Hiền, Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Thanh Nguyên, Nguyễn Văn Dung, Nguyễn Văn Khả, Phạm Xuân Đông, Phan Xuân Cường, Trần Minh Bảo, Trần Thị Thu Thúy, Trần Tín Nghị

Các đơn vị có thể bổ sung thêm nhân sự tham gia buổi họp

Thứ tư
28/07/2021

08h00 - 11h30

Khoa CNSH tổ chức hội thảo khoa học cấp khoa 2020-2021

 Phạm Minh Tuấn

MS Team

 Khách mời, GV & SV khoa CNSH

 

Thứ năm
29/07/2021

08h00 - 10h00

Thường trực Hội đồng TĐG Trường (chu kỳ 2) làm việc với Ban Thư ký về DMMC và tiến độ TĐG theo yêu cầu của TTKĐ

Thái Doãn Thanh

Online (MS Teams)

Đinh Thị Hiền Hòa, Dương Hoàng Kiệt, Hà Thị Ngọc Lynh, Hoàng Thị Liên Phương, Hoàng Thị Thoa, Lương Thị Mai Nhân, Nguyễn Đình Sinh, Nguyễn Hữu Dung, Nguyễn Quốc Hùng, Nguyễn Thị Anh Thư, Nguyễn Thị Hồng Lớp, Nguyễn Thị Huyền Trang, Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Thị Ngà, Nguyễn Văn Dung, Phan Thị Huệ, Trần Đăng Hùng, Trần Thị Lan Anh, Trần Thị Nương

Ban Thư ký chuẩn bị nội dung và gửi lên Nhóm Zalo.