Ngày

Thời gian

Tiêu đề

Chủ trì

Địa điểm

Thành phần tham gia

Ghi chú

Thứ hai
12/07/2021

08h00 - 10h30

Họp Ban biên tập Website Hufi

Thái Doãn Thanh

Microsoft Team (https://bom.to/0QoKlvFg7qy4jB)

Bùi Chí Hiếu, Đặng Đức Quỳnh, Đặng Tấn Hiệp, Dương Hoàng Kiệt, Lương Thị Mai Nhân, Nguyễn Anh Sơn, Nguyễn Giang Bình, Nguyễn Ngọc Dương, Nguyễn Quốc Hùng, Nguyễn Thanh Nguyên, Nguyễn Thị Hồng Hải, Nguyễn Văn Dung, Nguyễn Văn Đương, Phạm Nguyễn Minh Duy, Phạm Thái Sơn, Phạm Thị Cẩm Giang, Phan Xuân Cường, Thái Doãn Thanh, Trần Tín Nghị, Trương Mai Thọ, Văn Thế Thành, Võ Văn Vũ

- Thầy Nguyễn Anh Sơn (TT.CNTT) chuẩn bị báo cáo nội dung phân quyền quản trị web;

- Trưởng các nhóm chuẩn bị báo cáo kế hoạch triển khai công việc của từng nhóm (theo kế hoạch số 326/KH-DCT ngày 04/6/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh về việc hoàn thiện và phát triển hệ thống website Hufi theo các chỉ số xếp hoạch webometrics giai đoạn 2021-2022)

Thứ ba
13/07/2021

09h00 - 10h00

Họp  chi bộ Văn phòng 1

Nguyễn Thanh Nguyên

MS Team

Toàn thể đảng viên chi bộ Văn phòng 1

 

Thứ tư
14/07/2021

09h00 - 10h30

Làm việc về chỉ tiêu tuyển sinh năm 2021 và giải pháp nhân sự cho một số ngành đào tạo

Thái Doãn Thanh

Online (MS Teams): https://bitly.com.vn/b2stm3

Theo QĐ

Các khoa chuẩn bị các số liệu nhân sự của khoa (cơ hữu và thỉnh giảng, trình độ) tại thời điểm hiện tại; quy mô đào tạo của các ngành, trình độ tại thời điểm hiện tại; khối lượng giảng dạy trung bình của khoa, của từng giảng viên năm học 2020-2021. Đề xuất các giải pháp về quy mô đào tạo, tuyển sinh và nhân sự của Khoa.

Thứ năm
15/07/2021

08h30 - 11h30

HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP KHOA - KHOA MTTN&BĐKH

Nguyễn Tấn Phong

MS Team

Theo QĐ

Tổ chức hội thảo Khoa học online

Thứ sáu
16/07/2021

08h00 - 11h30

HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP KHOA - KHOA CNHH

Ngô Thanh An

 

Theo QĐ

Họp trực tuyến trên MS Teams

08h45 - 11h15

Hội thảo Khoa học cấp Khoa - Khoa Công nghệ Điện - Điện tử năm 2021, Chủ đề: "Công nghệ Điện - Điện tử và xu hướng phát triển trong thời đại mới"

Văn Tấn Lượng

Họp trực tuyến trên MS Teams

Theo QĐ

Trung tâm Công nghệ Thông tin phân công nhân sự trực hỗ trợ kỹ thuật

Thứ bảy
17/07/2021

08h00 - 11h00

Hội thảo NCKH cấp Khoa_ Khoa Chính trị Luật năm 2021

Nguyễn Thị Thu Thoa

Online (MS Teams)

Theo QĐ