Ngày

Thời gian

Tiêu đề

Chủ trì

Địa điểm

Thành phần tham gia

Ghi chú

Thứ ba
06/07/2021

08h00 - 09h30

Tọa đàm: Quy định về công tác giảng dạy

Thái Doãn Thanh

Online (MS Teams): https://bitly.com.vn/m8abc2

Theo QĐ

Tổ soạn thảo sẽ gửi tài liệu phục vụ buổi tọa đàm đến Thầy/Cô qua hộp thư Egov.

10h00 - 11h00

Thống nhất Bộ tiêu chí so chuẩn và đối sánh của HUFI

Thái Doãn Thanh

Online (MS Teams): https://bitly.com.vn/4osqq2

Bùi Chí Hiếu, Đặng Tấn Hiệp, Đào Thị Trang, Dương Hoàng Kiệt, Dương Hồng Quân, Hà Thị Ngọc Lynh, Nguyễn Hữu Dung, Nguyễn Quốc Hùng, Nguyễn Thanh Nguyên, Nguyễn Thị Anh Thư, Nguyễn Thị Thúy Hà, Nguyễn Văn Dung, Nguyễn Văn Khả, Phạm Xuân Đông, Trần Thị Lan Anh, Văn Thế Thành

TT.QLCL sẽ gửi tài liệu phục vụ buổi họp đến Thầy/Cô qua hộp thư Egov.

Thứ tư
07/07/2021

14h00 - 16h30

Họp chi bộ Văn phòng 2

Tiền Tiến Nam

Trực tuyến

Đào Thị Tuyết, Dương Hồng Quân, Huỳnh Thị Thơm, Lê Hữu Hà, Mạc Xuân Dũng, Nguyễn Khắc Bình, Nguyễn Khắc Thắng, Nguyễn Ngọc Hòa, Nguyễn Thị Thúy Hà, Nguyễn Văn Khoan, Phạm Thị Nhẫn, Phạm Trọng Luyện, Phan Thanh Bình, Trần Minh Bảo, Võ Duy Ân, Vũ Xuân Hiệp

Chi ủy họp tại phòng họp tầng 3 nhà C, đảm bảo 5K, các đồng chí trong chi bộ họp trực tuyến.

Thứ sáu
09/07/2021

09h00 - 10h00

Họp thống nhất kế hoạch và quy trình về việc nhập học đại học chính quy khóa tuyển sinh năm 2021

Thái Doãn Thanh

Online (MS Teams): https://bitly.com.vn/rar5iv

Bùi Chí Hiếu, Đặng Tấn Hiệp, Dương Hồng Quân, Hoàng Thị Thoa, Nguyễn Khắc Thắng, Nguyễn Minh Ngọc, Nguyễn Thanh Nguyên, Nguyễn Thị Hồng, Nguyễn Thị Thúy Hà, Nguyễn Văn Dung, Nguyễn Văn Khả, Phạm Thái Sơn, Phạm Trọng Luyện, Phạm Xuân Đông, Phan Xuân Cường, Trần Minh Bảo, Trần Tín Nghị, Võ Duy Ân

Trung tâm TS&TT chuẩn bị bản dự thảo kế hoạch nhập học và gửi trước cho các thành viên dự họp 01 ngày