Ngày

Thời gian

Tiêu đề

Chủ trì

Địa điểm

Thành phần tham gia

Ghi chú

Thứ hai
28/06/2021

07h30 - 09h30

Họp rà soát tiến độ đào tạo các khóa

Lê Thị Hồng Ánh

MS Team Online

Cao Xuân Thủy, Đặng Văn Sử, Đỗ Hữu Hoàng, Đỗ Thị Lan Nhi, Đỗ Thị Thu Hồng, Hồ Thị Mỹ Nữ, Lê Nguyễn Đoan Duy, Lê Thành Tới, Lê Văn Thảo, Ngô Thanh An, Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Tấn Phong, Nguyễn Thanh Long, Nguyễn Thanh Nguyên, Nguyễn Thị Thảo Minh, Phạm Hồ Mai Anh, Phạm Minh Tuấn, Phạm Nguyễn Huy Phương, Phạm Văn Lộc, Phạm Viết Nam, Văn Tấn Lượng, Vũ Thanh Nguyên

Các đơn vị chuẩn bị báo cáo theo nội dung cuộc họp đã nêu.

08h30 - 12h00

Họp Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN thuộc chương trình Tây Nam Bộ

Nguyễn Xuân Hoàn 

Phòng họp tầng 3 - Nhà C

Trần Minh Bảo

TT.CNTT hỗ trợ trang thiết bị họp trực tuyến

Thứ ba
29/06/2021

08h00 - 10h15

Tổ chức Hội thảo khoa học Khoa Tài chính - Kế toán năm học 2020 - 2021, Chủ đề "Nâng cao công tác dạy và học ngành Tài chính và Kế toán"

Trần Phước

Online (Ms Teams)

 Khách mời, Giảng viên Khoa Tài chính - Kế toán

Trung tâm Công nghệ Thông tin phân công nhân sự trực hỗ trợ kỹ thuật cho Hội thảo

Thứ sáu
02/07/2021

07h00 - 11h30

Tổ chức Hội thảo khoa học khoa Công nghệ thực phẩm năm 2021

Lê Nguyễn Đoan Duy

Online (Zoom)

 Giảng viên, Sinh viên Khoa Công nghệ thực phẩm

Trung tâm Công nghệ Thông tin phân công nhân sự trực hỗ trợ kỹ thuật cho Hội thảo.