Ngày

Thời gian

Tiêu đề

Chủ trì

Địa điểm

Thành phần tham gia

Ghi chú

Thứ hai
21/06/2021

09h00 - 10h00

Họp với các Khoa về tổ chức đánh giá kết quả học kỳ 2 năm học 2020-2021

Thái Doãn Thanh

Online (MS Teams): https://bitly.com.vn/mdposc

Bùi Hồng Đăng, Cao Xuân Thủy, Đặng Tấn Hiệp, Đỗ Hữu Hoàng, Lê Ngọc, Lê Nguyễn Đoan Duy, Lê Thành Tới, Lê Văn Thảo, Ngô Thanh An, Nguyễn Tấn Phong, Nguyễn Thanh Nguyên, Nguyễn Thị Thu Thoa, Nguyễn Tuấn Anh, Phạm Hồ Mai Anh, Phạm Minh Tuấn, Phạm Viết Nam, Trần Minh Bảo, Trần Phước, Trần Tín Nghị, Vũ Thanh Nguyên

 

Thứ ba
22/06/2021

08h00 - 09h00

Họp Ban kiểm tra các điều kiện thực tế mở ngành đào tạo trình độ tiến sĩ ngành Công nghệ thực phẩm

Lê Thị Hồng Ánh

Online (Ms Teams)

Bùi Chí Hiếu, Dương Hồng Quân, Lê Nguyễn Đoan Duy, Nguyễn Thị Anh Thư, Nguyễn Thị Thúy Hà, Văn Thế Thành

Tổ soạn thảo chuẩn bị hồ sơ điều kiện mở ngành đào tạo.

09h00 - 10h00

Họp Ban kiểm tra các điều kiện thực tế mở ngành đào tạo trình độ tiến sĩ ngành Khoa học môi trường

Lê Thị Hồng Ánh

Online (Ms Teams)

Bùi Chí Hiếu, Dương Hồng Quân, Nguyễn Tấn Phong, Nguyễn Thị Anh Thư, Nguyễn Thị Thúy Hà, Văn Thế Thành

Tổ soạn thảo chuẩn bị hồ sơ điều kiện mở ngành đào tạo.

Thứ sáu
25/06/2021

08h00 - 11h30

Tổ chức Hội thảo khoa học Khoa Công nghệ May và Thời trang năm 2021

Phạm Hồ Mai Anh

Online (Ms Teams)

 Khách mời; giảng viên Khoa Công nghệ May và Thời trang

Trung tâm Công nghệ Thông tin phân công nhân sự trực hỗ trợ kỹ thuật cho Hội thảo.

08h30 - 11h30

Họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện Đề tài cấp Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

 Sở KH&CN Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Online

Lê Thị Hồng Ánh

 

Thứ bảy
26/06/2021

09h00 - 11h30

Họp tổ chuyên gia đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN thuộc chương trình Tây Nam Bô

Nguyễn Xuân Hoàn 

Phòng họp tầng 3 - Nhà C

Trần Minh Bảo

TT.CNTT hỗ trợ trang thiết bị họp trực tuyến