Lịch công tác trường

Chương trình Giao lưu văn hóa Nhật Bản ESUHAI - HUFI

Chương trình Giao lưu văn hóa Nhật Bản ESUHAI - HUFI Mới

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ sinh viên tìm kiếm thông tin về văn hóa Nhật Bản và cơ hội việc làm tại Nhật Bản sau khi tốt nghiệp. Đồng thời góp phần nâng cao nhận thức và ý thức của sinh viên trong quá trình học tập và tìm kiếm việc làm sau...