Ngày 24/8, Bộ GD-ĐT tổ chức Hội nghị giáo dục đại học năm 2021. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến với 1 điểm cầu tại Bộ GD-ĐT và gần 500 điểm cầu tại các trường đại học, cao đẳng; các cơ quan, đơn vị liên quan. Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn và Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn chủ trì Hội nghị.

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh trân trọng giới thiệu toàn văn kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn tại Hội nghị trực tuyến Giáo dục đại học năm 2021 như sau: