Sáng nay, ngày 09/04, trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM đã tổ chức Lễ công bố quyết định bổ nhiệm lãnh đạo khoa Tài chính kế toán, khoa Quản trị kinh doanh và khoa Công nghệ thực phẩm.

PGS. TS Nguyễn Xuân Hoàn - Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu trước buổi lễ

Theo đó, bổ nhiệm có thời hạn Ông Bùi Hồng Đăng, Phó Trưởng khoa Quản trị kinh doanh giữ chức vụ Trưởng khoa Quản trị kinh doanh; Ông Phạm Minh Luân, giảng viên khoa Quản trị kinh doanh giữ chức vụ Phó Trưởng khoa Quản trị kinh doanh; Ông Bùi Hồng Điệp, giảng viên khoa Tài chính Kế toán giữ chức vụ Phó Trưởng khoa Tài chính Kế toán; Bà Đỗ Thị Lan Nhi, giảng viên khoa Công nghệ thực phẩm giữ chức vụ Phó Trưởng khoa Công nghệ thực phẩm.

Ban Giám hiệu Nhà trường trao quyết định bổ nhiệm

Việc bổ nhiệm này có ý nghĩa quan trọng đối với việc kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác quản lý, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu chung của Nhà trường. Với trách nhiệm là một người cán bộ quản lý sẽ phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm, không ngừng rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tích cực đóng góp cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo của Nhà trường.

Trung tâm TS&TT